Den Norske Sotozen Buddhistorden

Gratulerer med dagen!

I dag flagger vi for alle som lenge har kjempet for respekt og for likeverd. Honnør til et kirkeråd som har vedtatt at det skal være en vigselsliturgi for alle. Noen av kirkens menn og kvinner skal nå sitte sammen og enes om de ganske få linjer som ikke skal gjøre forskjell på folk. Tidligst til neste år blir det sakt. Til neste år markerer Den norske sotozen buddhistorden 15 år i Norge og like lenge vi har hatt vigselsliturgi som ikke stenger noen ute eller gjør forskjell på folk. I dag skal vi glede oss på vegne av alle homofile, lesbiske, bifile og transpersoner som nå kan si ja til hverandre i kirkens rom, og de prester som velger å forrette. Hipp, hipp, hurra!

Zazen i Sandnes

Dagstur til Sandnes for å sitte sammen, hjemme hos Chirin. Der det er interesse er det alltid en vei. Man behøver ikke være zen-mester for å ta initiativet til en zazen-gruppe. Å møtes privat for å sitte sammen en gang i uken eller måneden er en god ting. Slik kan vi bygge et godt fellesskap og støtte hverandre i arbeidet med forstå hvordan vi kan bruke «oppmerksomt nærvær» ZEN i hverdagen. Takk til Trond for det fine bilde. Om noen i Sandnes området ønsker å kontakte Chirin kan du sende henne en epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi sitter sammen – Video
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

Sotozen og religionsdialog

Til neste år feirer Forum for tro- og livssyn – Kristiansand (FTL) 10 år. Like lenge har Sotozen vært representert. Såzen satt mange år i styret før han gikk over i ledergruppen da den ble opprettet. Såzen ble erstattet av søster Anjun. Da søster Anjun er under utdanning i kloster i Japan, har Kandå Eriksen sakt ja til styrevervet. FTL er en frivillig organisasjon med medlemmer fra 12 ulike tros- og livssynssamfunn. Arbeidet baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettigheter, den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon. FTL drives av et styre med en representant fra hver av medlemsorganisasjonene og koordinert av Liv Mørland. I dag består FTL av følgende:

Feiring av Buddhas fødsel

Så flott at mange tok turen til vårt lille tempel for feiring av Buddhas fødsel. Nå må vi for alvor finne et nytt og større sted, slik at flere kan ta del i våre aktiviteter. Hyggelig med te og hjemmelaget kake etter messen. Ønsker alle en fortsatt god og fredfull april.

Spørsmål fra en journalist:

«Hva skiller Sotozen fra vanlig buddhisme?»

Vi må bare innse at det ikke er noen enkel oppgave å få oversikt over et stort og komplisert buddhistisk landskap. Vi kan starte med å være enige om at begrepet «vanlig buddhisme» ikke benyttes noe sted. Det er fordi at «vanlig buddhisme» da måtte sees i motsetning eller kontrast til «uvanlig buddhisme», som også er et uvanlig begrep. For å være litt morsom endrer vi spørsmålsstillingen til – Hva er forskjellen på Sotozen og det som til sammen utgjør tusenvis av buddhistiske kulturer, samfunn, ordner og grupperinger? Modig er den som vil prøve seg på en kort besvarelse. Noen tenker at «vanlig buddhisme» er det som vi ser mest av, noe som er avhengig av øye som ser.

Velkommen til - Møtested Sotozen

https://www.facebook.com/M%C3%B8tested-Sotozen-1023029991077266/?ref=notif¬if_t=page_admin

I utgangspunktet et forum for venner av Den norske sotozen buddhistorden, men vi inkluderer naturligvis alle som er interessert i zen og zenbuddhistisk praksis. Dersom du ikke er medlem, men ønsker og delta her, sender du oss bare en forespørsel. Innleggene på siden skal være med et vennlig sinn og i dialogens ånd. La oss unngå hensiktsløse diskusjoner eller stoff som er av liten interesse for oss eller Sotozen. Vi vil at siden skal være et hyggelig og uformelt møtested hvor tanker kan deles, spørsmål stilles og møter organiseres. Kanskje du ønsker du å be noen på et kafébesøk eller invitere til et sosialt arrangement.
Tusen takk til Kandå som har tatt initiativet til siden og gjort den tilgjengelig. Vel møtt!

«Stillhet» veien til fullkommen balanse

Ofte kan vi høre og lese fyndord som: «grip øyeblikket», «omfavn livet», «hegn om verdier», «se realiteten», «utnytt muligheter», «innse potensialet», «erkjenn sannheten».. og listen er lang. Disse ord og uttrykk er naturligvis viktige og helt på sin plass i mange og ulike sammenhenger. Felles for disse er at de først og fremst appellerer til den intellektuelle delen av hjernen vår, uavhengig av intellektuell kapasitet eller kognisjon. Dette foregår i en rasjonalitet plassert i vår venstre hjernehalvdel og handler ofte om hva vi skal gjøre. På motsatt side av artikulasjon, analyse og

Thea blir vår første konfirmant

Den 30. april vil Thea fra Kristiansand, bli den første som står til buddhistisk konfirmasjon i vår orden. Sannsynligvis er det også den første i sitt slag i Norge. Overgangsrite fra ungdom til nestenvoksen finner vi i de fleste kulturer, og tiden er nå inne for å imøtekomme medlemmers ønske om å bli konfirmert i Den norske sotozen buddhistorden. Ordet «konfirmasjon» er et godt innarbeidet begrep i vårt norske språk. Vi har lang tradisjon for konfirmasjon, både i kirken og i Humanetisk Forbund. Det er ingen konfirmasjonsplikt for våre ungdommer, men for de som ønsker det legger vi til rette for studier og praksis frem mot en konfirmasjonsmesse.

Sotozen orden og Buddhistforbundet

Vi får av og til spørsmål om hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Det er fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er et registrert trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme måte som Den katolske kirke ikke er et medlem av Den norske kirke. Hvorfor noen buddhistiske organisasjoner velger ikke å registreres som et eget trossamfunn kan ikke vi svare på.

Side 10 av 25

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284