Den Norske Sotozen Buddhistorden

Kjære alle kvinner og buddhistiske medsøstre

Gratulerer med dagen i dag 8. mars. Vårt tempel og vår orden slår i dag et slag for den internasjonale kvinnedagen. Det er som kjent vanskelig å være profet i eget land og til tross for at Buddha var en av menneskehetens første likestillingsforkjempere, ligger hans fødeland India 2500 år etter hans død, dessverre ennå langt etter i denne kampen. Kvinnen var et offer for en kultur hvor hun var mannens eiendom og hvor tvangsekteskap, barneekteskap og sosial kontroll var deres lodd i livet. At vi mennesker lærer lite av vår historie er en annen kjent sak, og jeg tviler på at Buddha er særlig stolt over dagens indiske gutter og menn som driver organiserte gruppevoldtekter og utfører syreangrep mot jenter og kvinner som sier «nei» og vil gjøre egne valg i livet.

Lovsangprosjektet tar form

Så var det blitt to dager i Rud Studio hvor sangene skal festes til en CD. Dette bok- og CD-prosjektet er ikke av de aller største og det blir neppe noen omfattende turne på koret. Ideen om denne boken startet i Japan i 98 da jeg var novise i Sojiji kloster, men først i 2008 begynte arbeidet med tekstmateriale til 10 utvalgte sanger eller temaer. Tekstene ble til med en kombinasjon av hint fra de japanske sangene og fri diktning og skulle passe til vår tradisjon og vårt buddhistiske årshjul.

Våren 2013 presenterte vi prosjektet for pianist og musiker Vidar Bø, som heldigvis takket ja til å være med. Utfordringen var å finne et musikalsk uttrykk som hadde klare elementer fra både den norske og den japanske musikktradisjonen. Vi lyttet derfor etter likheter og forskjeller og var ute etter tonalitet og ornamentikk som vi mente passet for denne type lovsanger. Musikalske forsiringer som "krulling" eller "kobushi" på japansk, er et eksempel på elementer som norsk og japansk tradisjonsmusikk har til felles.

Norges første kvinnelige zenbuddhistprest

Etter fem års studier og praktikum i vårt tempel i Norge og over tre år med formelle studier i klostre i Japan, ble søster Anjun (40) prestevigslet sist november. Hun er ikke den første nonnen eller munken som har blitt ordinert i Norge, men den første som har fullført formell utdanning i Den norske sotozen buddhistorden. Melanie ble født i Nederland og vokste opp i Tyskland hvor hun studerte til omsorgsarbeider. Med spesiell interesse for dyr ble det i oppveksten mange år med ridning og hestestell. Hennes familie var ikke spesielt religiøse, men hun trakk mot den katolske praksis og tilbrakte tid som lekkvinne i katolske nonneklostre i både Tyskland og Nederland.

Etter sju måneder i Høysteinane kloster i Larvik som er et katolsk kvinnekloster tilknyttet den kontemplative nonneordenen Klarissene, tok hun kontakt med vårt kontor og ville gjerne besøke vårt lille tempel i Kristiansand. Troen på det guddommelig i en eller flere guder bærer hun med seg videre. Selv om ikke Buddha er en Gud, finner hun likevel noe opphøyd og guddommelig ved hans person og hans lære. Hun stilte spørsmål ved den strenge teologiske dogmatikken, kombinert med de begrensninger som den katolske kirken legger på kvinners deltakelse i kirken. Tanker om et liv som katolsk nonne vendte i retning av et liv som zenbuddhistisk nonne.

Messe til minne om Buddhas død

Hvert år på denne tiden holdes minnemesse over vår Herre og mester Shakyamuni Buddha. Ved å minnes hans liv, ærer vi ikke bare hans lære Dharma, men likeså selve livet. Messen avsluttes med lovsang nr. 4 «Vår far en Buddha stille vandre». På japansk heter denne messen Nehan Ki og betyr seremoni for den hvilende Buddha. I en alder av 80 år ble Buddha syk og mange hadde samlet seg for å høre hans siste ord. I talen advarte han mot å la seg friste av eiendom, spådom og av rikdom. Viktigere var det å leve et ærverdig liv, spise til faste tider og vise måtehold og takknemlighet. Buddha praktiserte som han talte i 45 år hvor meditasjon (Samadhi) og oppmerksomt nærvær (Sita) var en sentral del av hverdagen. Før han lukket øynene og åndet ut for siste gang sa han disse ord:

Ny munk i Sotozen orden

Etter å ha vært medlem siden januar 2014 og ett år som postulant, mottok Steffen fra Kristiansand i dag ordinasjonen og henhører med dette under Den hellige freds kollegium av Sotozen orden. Det er en glede å se at ordenen vokser både i medlemstall og i fellesskapet av munker og nonner. En munke- eller nonneordinasjon er en lang prosess som blant annet krever en grundig refleksjon omkring egen praksis, studier og ikke minst hensynet til tjenesteplikten. Å være i andre menneskers tjeneste betyr at vi som munker og nonner må evne og sette egne interesser og behov til side og se og tjene andre. Selv om ordenen ikke plasserer munker og nonner over den alminnelige mann og kvinne, kommer vi ikke bort fra at medlemmer av Den hellige freds kollegium er tradisjonsbærere og danner fundamentet i vårt zenbuddhistiske felleskap.

Reklame og opplysning

Fredag stilte jeg opp på torvet for å synliggjøre organisasjonen. Der er mange som tar feil av vårt tempel og det thailandske som begge ligger med få hundre meters avstand i Vågsbygd. Det er vanskelig for folk å vite hvem som bor hvor. Da det ble tatt et bilde av meg utenfor vårt tempel var det en som spurte om jeg var munk her. Det er kanskje ikke så lett for folk flest å se forskjell på menn og kvinner når begge har barbert sitt hode. Men for ordensskyld så er jeg altså nonne. Som nonne og prest i Sotozen orden er jeg opptatt av likestilling og likeverd. Jeg vil gjerne være med og bryte ned noen fordommer som skyldes mangelfull kunnskap eller manglende vilje til å foreta nødvendige endringer. Det hjelper lite å bruke argumenter som «det har alltid vært slik» da det vel ikke finnes noen ting som «alltid har vært slik» eller «det har vi ingen tradisjon for». Med disse få ordene ønsker jeg dere alle en riktig god og fredfull helg.
Hilsen søster Anjun

Den edle åttedelte veien. Del 6 – Rett streben

Rett streben eller bestrebelse tilhører kategorien: konsentrasjon, og vi har vel alle hørt eller blitt fortalt at «Det er bare å konsentrere seg». Konsentrasjon er ikke «bare, bare» eller noe som kommer av seg selv, men må som regel øves på og læres som alt annet i livet. Vår dyktige læremester Buddha forstod dette og utviklet en metode som han kalte samadhi. I vår japanske tradisjon er det oversatt til Sammai og siden gitt et eget japansk uttrykk: Zazen. Za betyr å sitte og Zen betyr oppmerksomt nærvær. Metoden i Sotozen orden kan du se her.
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

Forberedelser til munke-ordinasjon

Å konvertere til buddhismen er ikke spesielt komplisert, men for de som ønsker å bli et medlem av kollegiet i en munke- og nonne orden er det en langt lengere prosess og ofte ikke noen enkel avgjørelse å ta. Som munk eller nonne i Sotozen orden bør det tenkes langt frem. I noen buddhistiske kulturer kan man være munk eller nonne for en kortere periode. Dette ligger ikke til vår tradisjon og selv om vi ikke, etter norsk lov, ikke kan kreve eller forlange livslang tilhørighet er ordinasjonen starten på et studieløp og et virke. Mange har et romantisk inntrykk av livet og studiene i våre klostre, men vi som har gått den veien vet at det kun er hardt arbeid.

Bønn for fred i buddhismen

Slik den er definert i vår ordens observans, handler det om formaliserte ritualer og liturgi og en sentral del av vår praksis. På denne måten minner vi oss selv på hva det betyr å tenke og handle med et fredfullt sinn. Det er altså ikke nok å be om fred. Vi kan ikke forlange at andre skal være fredfulle, men som buddhister har vi avlagt et løfte ved innvielsen (dåpen) om å være fredfulle selv blant hatefulle. Buddha fulgte også ritualer og han sammen med munker, nonner og legfolk var metodisk i sin praksis. Det er ikke slik at vi kaster sykkelen når vi har lært oss å sykle. Vi fortsetter å sykle. Slik fortsatte Den høyst ærverdige å praktisere og undervise oppmerksomt nærvær helt til sin død.
Derfor starter vi zazen-kveldene igjen til tirsdag. La oss sitte for livet! Vel møtt!

Med beste ønsker for det nye året

Nyttårshilsen fra vår ordensfar zenmester Koshu Itabashi Zenji og hans viseabbed ved Gotanjoji tempel Joho Inawashiro roshi. Måtte alle finne glede og tilfredshet og all lidelse opphøre. Buddha sier i Dhammapada
Vers 167
«Unngå et liv i ondsinnethet, ei heller skal du være ubetenksom. Ei heller klyng deg til vrangforestillinger og jordlig gods. For bare slik vil lidelsen opphøre.»
Vers 197
«For sannelig lever vi lykkelig, uten hat blant de hatefulle. Midt iblant mennesker fulle av hat, lever vi i beste velgående.»
Vi takker for i år og ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

Side 10 av 31

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284