Den Norske Sotozen Buddhistorden

Siste nytt

Studenter ved den teologiske høyskolen

I dag var Såzen invitert til Ansgar teologiske høyskole i Kristiansand. Personlige erfaringer om buddhisme og buddhistisk praksis ble satt pris på som et supplement til den gode faglitteraturen. Studentene hadde mange spørsmål til både Buddhas lære, tradisjoner og til de mange begreper som finnes. Mange danner seg et bilde av munker og nonner gjennom litteratur, mediene og litt reisevirksomhet. Myter finnes det mange av og da kan det være godt å ha en munk eller nonne i forelesningssalen.

Konfirmert buddhistisk 30. april 2016. En stor dag for Thea – en historisk dag for buddhister i Norge.

Klokken 11.30 var alle samlet til vår første konfirmasjonsmesse i Den norske sotozen buddhistorden. Broder Dåshu åpnet med slag på klokken som henger fra taket i vårt lille tempel i Kristiansand. Festkledd for anledningen sitter konfirmanten, Thea, framfor alteret som er dekorert med lys og blomster. Rommet dufter av røkelse og er fylt med spenning og forventning. Buddhistpresten Såzen innleder messen med tilhørende liturgi som i dag blir brukt for aller første gang.
Se mange flere bilder på vår Facebook-side.

Hør intervjuet med Thea på NRK P1

I programserien «Mellom himmel og jord» blir Thea og Såzen intervjuet av Camilla Thingvold.
Journalisten er også til stede under den nest siste konfirmasjonsforberedelsen, hvor kveldens tema handlet om våre buddhistiske verdier.
https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord#t=1h7m10s (6 Fra døpefont til Buddhas alter)
Lørdag 30. april vil Thea være den aller første i Norge som står til buddhistisk konfirmasjon i vår zenbuddhistiske tradisjon. Denne begivenheten har fått stor oppmerksomhet gjennom Facebook, Tv og radio og vi har mottatt mange hyggelige kommentarer og gratulasjoner. Vi anbefaler med dette de mange andre buddhistiske tradisjonene i Norge om å legge til rette for buddhistisk konfirmasjon.

Vårt tempel i Buddha, Dharma, Sangha

Vi får en del henvendelser om hva som foregår i Bugakuji, som tempelet i Kristiansand heter. På grunn av størrelse er det hverken plass til så mange mennesker eller aktiviteter som vi ville hatt med et større sted. Utover våre tirsdagssamlinger med kveldsmesse, meditasjon og te, er det ikke uvanlig at folk tar en tur innom. I mange år har vi tatt imot studenter fra UIA eller universiteter og høyskoler andre steder i landet, som enten har buddhisme som en del av et religionsstudium eller som skal bli lærere. Det er heller ikke uvanlig å ha journalister på besøk eller mediestudenter som ønsker å filme som en del av en oppgave.

Gratulerer med dagen!

I dag flagger vi for alle som lenge har kjempet for respekt og for likeverd. Honnør til et kirkeråd som har vedtatt at det skal være en vigselsliturgi for alle. Noen av kirkens menn og kvinner skal nå sitte sammen og enes om de ganske få linjer som ikke skal gjøre forskjell på folk. Tidligst til neste år blir det sakt. Til neste år markerer Den norske sotozen buddhistorden 15 år i Norge og like lenge vi har hatt vigselsliturgi som ikke stenger noen ute eller gjør forskjell på folk. I dag skal vi glede oss på vegne av alle homofile, lesbiske, bifile og transpersoner som nå kan si ja til hverandre i kirkens rom, og de prester som velger å forrette. Hipp, hipp, hurra!

Zazen i Sandnes

Dagstur til Sandnes for å sitte sammen, hjemme hos Chirin. Der det er interesse er det alltid en vei. Man behøver ikke være zen-mester for å ta initiativet til en zazen-gruppe. Å møtes privat for å sitte sammen en gang i uken eller måneden er en god ting. Slik kan vi bygge et godt fellesskap og støtte hverandre i arbeidet med forstå hvordan vi kan bruke «oppmerksomt nærvær» ZEN i hverdagen. Takk til Trond for det fine bilde. Om noen i Sandnes området ønsker å kontakte Chirin kan du sende henne en epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi sitter sammen – Video
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

Sotozen og religionsdialog

Til neste år feirer Forum for tro- og livssyn – Kristiansand (FTL) 10 år. Like lenge har Sotozen vært representert. Såzen satt mange år i styret før han gikk over i ledergruppen da den ble opprettet. Såzen ble erstattet av søster Anjun. Da søster Anjun er under utdanning i kloster i Japan, har Kandå Eriksen sakt ja til styrevervet. FTL er en frivillig organisasjon med medlemmer fra 12 ulike tros- og livssynssamfunn. Arbeidet baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettigheter, den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon. FTL drives av et styre med en representant fra hver av medlemsorganisasjonene og koordinert av Liv Mørland. I dag består FTL av følgende:

Feiring av Buddhas fødsel

Så flott at mange tok turen til vårt lille tempel for feiring av Buddhas fødsel. Nå må vi for alvor finne et nytt og større sted, slik at flere kan ta del i våre aktiviteter. Hyggelig med te og hjemmelaget kake etter messen. Ønsker alle en fortsatt god og fredfull april.

Spørsmål fra en journalist:

«Hva skiller Sotozen fra vanlig buddhisme?»

Vi må bare innse at det ikke er noen enkel oppgave å få oversikt over et stort og komplisert buddhistisk landskap. Vi kan starte med å være enige om at begrepet «vanlig buddhisme» ikke benyttes noe sted. Det er fordi at «vanlig buddhisme» da måtte sees i motsetning eller kontrast til «uvanlig buddhisme», som også er et uvanlig begrep. For å være litt morsom endrer vi spørsmålsstillingen til – Hva er forskjellen på Sotozen og det som til sammen utgjør tusenvis av buddhistiske kulturer, samfunn, ordner og grupperinger? Modig er den som vil prøve seg på en kort besvarelse. Noen tenker at «vanlig buddhisme» er det som vi ser mest av, noe som er avhengig av øye som ser.

Side 9 av 25