Den Norske Sotozen Buddhistorden

Reklame og opplysning

Fredag stilte jeg opp på torvet for å synliggjøre organisasjonen. Der er mange som tar feil av vårt tempel og det thailandske som begge ligger med få hundre meters avstand i Vågsbygd. Det er vanskelig for folk å vite hvem som bor hvor. Da det ble tatt et bilde av meg utenfor vårt tempel var det en som spurte om jeg var munk her. Det er kanskje ikke så lett for folk flest å se forskjell på menn og kvinner når begge har barbert sitt hode. Men for ordensskyld så er jeg altså nonne. Som nonne og prest i Sotozen orden er jeg opptatt av likestilling og likeverd. Jeg vil gjerne være med og bryte ned noen fordommer som skyldes mangelfull kunnskap eller manglende vilje til å foreta nødvendige endringer. Det hjelper lite å bruke argumenter som «det har alltid vært slik» da det vel ikke finnes noen ting som «alltid har vært slik» eller «det har vi ingen tradisjon for». Med disse få ordene ønsker jeg dere alle en riktig god og fredfull helg.
Hilsen søster Anjun

Den edle åttedelte veien. Del 6 – Rett streben

Rett streben eller bestrebelse tilhører kategorien: konsentrasjon, og vi har vel alle hørt eller blitt fortalt at «Det er bare å konsentrere seg». Konsentrasjon er ikke «bare, bare» eller noe som kommer av seg selv, men må som regel øves på og læres som alt annet i livet. Vår dyktige læremester Buddha forstod dette og utviklet en metode som han kalte samadhi. I vår japanske tradisjon er det oversatt til Sammai og siden gitt et eget japansk uttrykk: Zazen. Za betyr å sitte og Zen betyr oppmerksomt nærvær. Metoden i Sotozen orden kan du se her.
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

Forberedelser til munke-ordinasjon

Å konvertere til buddhismen er ikke spesielt komplisert, men for de som ønsker å bli et medlem av kollegiet i en munke- og nonne orden er det en langt lengere prosess og ofte ikke noen enkel avgjørelse å ta. Som munk eller nonne i Sotozen orden bør det tenkes langt frem. I noen buddhistiske kulturer kan man være munk eller nonne for en kortere periode. Dette ligger ikke til vår tradisjon og selv om vi ikke, etter norsk lov, ikke kan kreve eller forlange livslang tilhørighet er ordinasjonen starten på et studieløp og et virke. Mange har et romantisk inntrykk av livet og studiene i våre klostre, men vi som har gått den veien vet at det kun er hardt arbeid.

Bønn for fred i buddhismen

Slik den er definert i vår ordens observans, handler det om formaliserte ritualer og liturgi og en sentral del av vår praksis. På denne måten minner vi oss selv på hva det betyr å tenke og handle med et fredfullt sinn. Det er altså ikke nok å be om fred. Vi kan ikke forlange at andre skal være fredfulle, men som buddhister har vi avlagt et løfte ved innvielsen (dåpen) om å være fredfulle selv blant hatefulle. Buddha fulgte også ritualer og han sammen med munker, nonner og legfolk var metodisk i sin praksis. Det er ikke slik at vi kaster sykkelen når vi har lært oss å sykle. Vi fortsetter å sykle. Slik fortsatte Den høyst ærverdige å praktisere og undervise oppmerksomt nærvær helt til sin død.
Derfor starter vi zazen-kveldene igjen til tirsdag. La oss sitte for livet! Vel møtt!

Med beste ønsker for det nye året

Nyttårshilsen fra vår ordensfar zenmester Koshu Itabashi Zenji og hans viseabbed ved Gotanjoji tempel Joho Inawashiro roshi. Måtte alle finne glede og tilfredshet og all lidelse opphøre. Buddha sier i Dhammapada
Vers 167
«Unngå et liv i ondsinnethet, ei heller skal du være ubetenksom. Ei heller klyng deg til vrangforestillinger og jordlig gods. For bare slik vil lidelsen opphøre.»
Vers 197
«For sannelig lever vi lykkelig, uten hat blant de hatefulle. Midt iblant mennesker fulle av hat, lever vi i beste velgående.»
Vi takker for i år og ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

Årets siste zazenkveld

Da takker vi alle dere som har besøkt Bugaku zentempel dette året, enten for en hyggelig prat, zazen eller markering av høytider. Vi ønsker dere noe fine fridager fremover enten det gjøres forberedelser til kristen julefeiring eller en jul hvor familien samles etter tradisjonen. Noen fine dager ønsker vi også dere som tilbringer disse dagene alene.
Styret har besluttet å se etter et passende sted å leie i en periode. Er det noen som vet om en eiendom som kan være av interesse og som kan passe vårt formål, setter vi stor pris på å bli kontaktet. Med dette så åpner vi dørene igjen 3. januar.
Alt vel!
Bli gjerne medlem av vårt zenbuddhistiske fellesskap:
http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/

Forberedelser til jubileumsåret 2017

På tampen av året er det alltid mye som skal gjøres. Rapporter og regnskaper skal være i orden, samt møter for planlegging av året som kommer. Neste år markerer vi at Sotozen er 50 år i Europa med en samling i La Gendroniere kloster utenfor Paris. Neste år fyller Den norske sotozen buddhistorden 15 år, og i den anledning forberedes et flott Ikon, amulett og pins. Søster Anjun og Kandå her i full sving på kjøkkenet. Ønsker dere alle en god førjulstid.

Den 8. stilledagen 12. desember

Disse dagene har vi avsluttet med høymesse til ære for Siddhartas oppvåkning. Etter zazen var det klart for messe som innledes med klokkeslag. Vår nyutdannede buddhistprest søster Anjun, assistert av broder Såzen og Kandå, officierte og innledet med inngangsord. Dernest ble høyoffer og prostrasjoner utført. I denne messens liturgi leses tekstene Hjertesutra og Relativ og absolutt like. Etter en liten tale av broder Såzen ble messen avsluttet med lovsangen: O hellig er ditt visdoms lys.

6. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 6. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Ansvar» og i dyp medfølelse sendes våre varme tanker til de som har mistet sine kjære i siste dagers knivdrap.

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Slik som en mor er villig til å risikere livet for å beskytte sitt eneste barn, slik bør dere med et uendelig hjerterom, vise glede for alt som lever. Se at de som følger den edle forskrift, som er rene i sitt hjerte og ser tingene slik som de er. For de er fri fra alt begjær, og skal ikke lenger gjenfødes i denne verden.

Tre vers fra Dhammapada
Vers 94
«Den som har tøylet sine sanser som en kusk har temmet sine hester, som ikke lenger er hovmodig, grisk og har uhederlige hensikter, - se selv gudene hedrer et slikt menneske.»
Vers 105
«For et menneske som har temmet sitt sinn og som alltid ferdes med besindighet, har en seier som verken engler, guder eller demoner kan gjøre skam på.»
Vers 160
«Du er din egen frelser, for hvilken annen frelser finnes vel? For den som helt og fullt har temmet seg selv, har funnet en frelse som er vanskelig å få tak i.»
Vers 166

5. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 5. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Likeverd» og skal huske at Buddha var tydelig på at der ikke finnes noen forskjell på kvinner, menn, munker eller nonner. Dette praktiseres dessverre noe forskjellig i ulike buddhistiske kulturer eller tradisjoner. At alle mennesker er like mye verdt og har en buddha-natur betyr at det er et likeverd også mellom de som er flinke, innovative og produktive, og de som har en nedsatt funksjonsevne eller utviklingshemning, eller om vi bruker betegnelser om homofile eller heterofile.

Likeverd betyr ikke at vi er like eller skal behandles likt. Å være en Buddha er å «se» tingene akkurat slik som de er og ikke gjennom øyne som er farget av gitte ideer, preferanser eller ideologier.

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Ikke la noe liv eller noe menneske være glemt, om de er sterke eller svake, høye, middels høye eller lave, tykke eller tynne. Om de kan sees eller ikke, bor nær oss eller langt i fra, om de lever eller om de venter på å fødes, måtte fred være i og med dem alle.»

Tre vers fra Dhammapada
Vers 20
«Om noen kan sitere om kun én tekst fra skriften, men lever etter Buddhas ord, har seiret over grådighet, hat og forvirring. Han vet at med et sinn som er fritt og ikke fester seg til noen ting, verken nå eller siden, får dele frukter av et ærverdig liv»
Vers 40
«Vit at vårt legeme er skjørt som ei krukke, styrk ditt sinn som en mur befester en by. Stå imot ondskapen med visdommens våpen. Hegn om din seier, ikke la deg tynge ved noe.»
Vers 158

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284