Den Norske Sotozen Buddhistorden

Med beste ønsker for det nye året

Nyttårshilsen fra vår ordensfar zenmester Koshu Itabashi Zenji og hans viseabbed ved Gotanjoji tempel Joho Inawashiro roshi. Måtte alle finne glede og tilfredshet og all lidelse opphøre. Buddha sier i Dhammapada
Vers 167
«Unngå et liv i ondsinnethet, ei heller skal du være ubetenksom. Ei heller klyng deg til vrangforestillinger og jordlig gods. For bare slik vil lidelsen opphøre.»
Vers 197
«For sannelig lever vi lykkelig, uten hat blant de hatefulle. Midt iblant mennesker fulle av hat, lever vi i beste velgående.»
Vi takker for i år og ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

Årets siste zazenkveld

Da takker vi alle dere som har besøkt Bugaku zentempel dette året, enten for en hyggelig prat, zazen eller markering av høytider. Vi ønsker dere noe fine fridager fremover enten det gjøres forberedelser til kristen julefeiring eller en jul hvor familien samles etter tradisjonen. Noen fine dager ønsker vi også dere som tilbringer disse dagene alene.
Styret har besluttet å se etter et passende sted å leie i en periode. Er det noen som vet om en eiendom som kan være av interesse og som kan passe vårt formål, setter vi stor pris på å bli kontaktet. Med dette så åpner vi dørene igjen 3. januar.
Alt vel!
Bli gjerne medlem av vårt zenbuddhistiske fellesskap:
http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/

Forberedelser til jubileumsåret 2017

På tampen av året er det alltid mye som skal gjøres. Rapporter og regnskaper skal være i orden, samt møter for planlegging av året som kommer. Neste år markerer vi at Sotozen er 50 år i Europa med en samling i La Gendroniere kloster utenfor Paris. Neste år fyller Den norske sotozen buddhistorden 15 år, og i den anledning forberedes et flott Ikon, amulett og pins. Søster Anjun og Kandå her i full sving på kjøkkenet. Ønsker dere alle en god førjulstid.

Den 8. stilledagen 12. desember

Disse dagene har vi avsluttet med høymesse til ære for Siddhartas oppvåkning. Etter zazen var det klart for messe som innledes med klokkeslag. Vår nyutdannede buddhistprest søster Anjun, assistert av broder Såzen og Kandå, officierte og innledet med inngangsord. Dernest ble høyoffer og prostrasjoner utført. I denne messens liturgi leses tekstene Hjertesutra og Relativ og absolutt like. Etter en liten tale av broder Såzen ble messen avsluttet med lovsangen: O hellig er ditt visdoms lys.

6. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 6. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Ansvar» og i dyp medfølelse sendes våre varme tanker til de som har mistet sine kjære i siste dagers knivdrap.

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Slik som en mor er villig til å risikere livet for å beskytte sitt eneste barn, slik bør dere med et uendelig hjerterom, vise glede for alt som lever. Se at de som følger den edle forskrift, som er rene i sitt hjerte og ser tingene slik som de er. For de er fri fra alt begjær, og skal ikke lenger gjenfødes i denne verden.

Tre vers fra Dhammapada
Vers 94
«Den som har tøylet sine sanser som en kusk har temmet sine hester, som ikke lenger er hovmodig, grisk og har uhederlige hensikter, - se selv gudene hedrer et slikt menneske.»
Vers 105
«For et menneske som har temmet sitt sinn og som alltid ferdes med besindighet, har en seier som verken engler, guder eller demoner kan gjøre skam på.»
Vers 160
«Du er din egen frelser, for hvilken annen frelser finnes vel? For den som helt og fullt har temmet seg selv, har funnet en frelse som er vanskelig å få tak i.»
Vers 166

5. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 5. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Likeverd» og skal huske at Buddha var tydelig på at der ikke finnes noen forskjell på kvinner, menn, munker eller nonner. Dette praktiseres dessverre noe forskjellig i ulike buddhistiske kulturer eller tradisjoner. At alle mennesker er like mye verdt og har en buddha-natur betyr at det er et likeverd også mellom de som er flinke, innovative og produktive, og de som har en nedsatt funksjonsevne eller utviklingshemning, eller om vi bruker betegnelser om homofile eller heterofile.

Likeverd betyr ikke at vi er like eller skal behandles likt. Å være en Buddha er å «se» tingene akkurat slik som de er og ikke gjennom øyne som er farget av gitte ideer, preferanser eller ideologier.

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Ikke la noe liv eller noe menneske være glemt, om de er sterke eller svake, høye, middels høye eller lave, tykke eller tynne. Om de kan sees eller ikke, bor nær oss eller langt i fra, om de lever eller om de venter på å fødes, måtte fred være i og med dem alle.»

Tre vers fra Dhammapada
Vers 20
«Om noen kan sitere om kun én tekst fra skriften, men lever etter Buddhas ord, har seiret over grådighet, hat og forvirring. Han vet at med et sinn som er fritt og ikke fester seg til noen ting, verken nå eller siden, får dele frukter av et ærverdig liv»
Vers 40
«Vit at vårt legeme er skjørt som ei krukke, styrk ditt sinn som en mur befester en by. Stå imot ondskapen med visdommens våpen. Hegn om din seier, ikke la deg tynge ved noe.»
Vers 158

4. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 4. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Aktverdighet»

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Ikke gjør noe som de forstandige vil kunne kritisere, men ha tanke for det som gir trygghet og glede. Måtte alle mennesker leve i harmoni og i lykksalighet.

Fire vers fra Dhammapada
Vers 217
«Den som er rettskaffen, vis og kjenner læren, han vet hva som er sant og holder rent i eget hus. En slik man blir elsket av alle.»
Vers 223
«Med kjærlighet overvinnes den vrede, som ondskap beseires med godgjørenhet.
Med gavmildhet overvinnes den gjerrige, slik som sannheten beseirer den løgnaktige.»
Vers 234
«Den vise vokter dine handlinger, han vokter sine ord som han vokter sine tanker. Se at den som kalles vis, i sannhet er herre over kropp og sinn.»
Vers 194
«Lykke er at en Buddha er født. Lykke er Dhamma, den sanne læres ord. Lykke er et harmonisk fellesskap. Lykke er et handlekraftig fellesskap.»

Vi praktiserer zazen
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
og leser zenmester Dogens tekst: Man zazen tilråde.

Alt vel!
Hilsen broder Kakudå

3. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 3. dag.
Vi reflekter i dag omkring «toleranse»

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Ikke vær selvgod, men ydmyk, tilfreds og forsonlig. Ikke la plikter bli til byrde, men vær sparsommelig og vis måtehold. Med et sinn av fred og ro, ikke forlangende og grådig. Ikke skal noen forråde eller bedra en annen, ikke skal noen legges for hat. For ingen skal i sinne eller med ondt for øye, ønske en annen lidelse og smerte.»

Fire vers fra Dhammapada
Vers 5
«I denne verden vil ikke hat ta slutt av mere hat, men kun ved kjærlighet opphøre. For se at det i sannhet er en lov til evig tid.»
Vers 6
«Det finnes de som ikke forstår at de ved klammeri og strid vil gå til grunne. Men se at de som dette har forstått, de lever sine liv med ro».
Vers 8

«Men den som ikke lever for nytelser alene, som er herre over sine sanser, som ikke fråtser i mat, men er fylt med kraft og sterk i troen, han vil la seg bevege av det onde, som et vindpust rokker ved et mektig fjell».
Vers 20
«Om noen kan sitere om kun én tekst fra skriften, men lever etter Buddhas ord, har seiret over grådighet, hat og forvirring. Han vet at med et sinn som er fritt og ikke fester seg til noen ting, verken nå eller siden, får dele frukter av et ærverdig liv».

2. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 2. dag.

Vi reflekter i dag omkring «sinnsro» som Buddha taler om i: Karaniyamettasutta

Buddha sa:
«I hvert et våkent øyeblikk, om dere står eller går, sitter eller ligger, se i klarhet og bevar i dere denne sinnsro. For jeg sier dere, så edel er denne forskrift.»

Tre vers fra Dhammapada
Vers 33
Et flakkende og upålitelig sinn er vanskelig å styre, men som en pilmaker retter sin pil, retter den vise sitt sinn.
Vers 96
Det er ro i hans sinn, med ro taler han, og med ro handler han som i sannhet kjenner den hellige frelse. Han lar seg ikke rive med av livets gleder eller livets sorger.
Vers 102
Om noen skulle resitere hundre vers som alle er meningsløse, er ett eneste ord fra Dhamma bedre dersom det gir deg sinnsro.

Vi praktiserer zazen
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
og leser zenmester Dogens tekst: Man zazen tilråde.

Alt vel!
Hilsen søster Anjun

Ønsker dere gode stilledager 1. – 8. desember

I Sotozen-tradisjonen er stilledagene en periode for refleksjon og meditasjon. Fra 1.-8. desember er det endringer i klosterrutinene. Disse dagene kalles rohatsu sesshin på japansk. Rohatsu betyr: den 8. dagen i den 12. månen og sesshin betyr: å få kontakt med sin egen bevissthet eller å være åndsnærværende. Det er en intensiv og slitsom periode og selv om det ikke snakkes under stilledagene er det kun stille i zazen-hallen. Dagene er preget av mye zazen, rituelle måltider, messer og forelesningene foregår i selve tempelrommet og ikke i klasserommet. Det fortelles at det var på denne 8. dagen at prins Sidharta våknet og ble en Buddha. Den strenge praksisen i klostrene disse dagene er et uttrykk for hvordan den kommende Buddha strevde for endelig å finne det han kalte: Anuttara-Samyak-Sambodhi: Det uforlignelige, medfølende og opplyste sinn.
For selv om folk flest her i Norge ikke praktiseres på samme vis sommunker og nonner i kloster, har vi det til felles at vi søker i oss selv for å forstå hvem vi er - vår egen buddha-natur.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284