Den Norske Sotozen Buddhistorden

Vintersolverv, julefeiring og buddhisme

Da er det igjen den tiden på året hvor vi får spørsmål om buddhister feirer jul. Det er flere måter å feire eller markere julen på. I norrøn tid lyste man julefreden rundt vintersolverv, for da skulle alle forberedelser være ferdige til Jul. I følge Gulatingsloven som stammer fra før år 900 var det påbudt å brygge juleøl, ellers ble man bøtelagt. I dag er «Christmas» for kristne en sentral feiring av Jesu fødsel og har naturligvis ingenting i buddhistisk praksis å gjøre. Som buddhister er vi frie og ikke begrenset til egne høytider. For mange norske buddhister er Jul en viktig familietradisjon med mat og drikke. Som vi ser av et lite utdrag av Buddhas siste tale er «Takknemlighet» og å avstå fra «å fråtse» og skal vi legge til «å kaste mat» viktige påminnelser.

Året i Haugesund Zensenter

Ja, så har allerede et år har gått siden Haugesund Zen Senter ble formelt etablert. Initiativet kom ut av et sterkt ønske om å ha et Zen buddhistisk felleskap å praktisere sammen med her lokalt på Haugalandet. I mangel av et slikt miljø tok jeg initiativ til å starte opp Haugesund Zen Senter for å tilrettelegge for et sted og et felleskap hvor mennesker som er praktiserer og interessert i Zen og Zen-Buddhisme kan møtes og praktisere sammen. Roger Stavland og Henrik Kolstø Hansen (Taii) ble med på etableringen og vi signerte alle på stiftelses dokumenter med vedtekter og formålsparagrafer i fellesskap.
Nå har et år passert siden oppstarten av Haugesund Zen Senter, og dette første året vil jeg oppsummert si har vært et godt oppstartsår. Vi har fått god støtte og hjelp av vår lærer Såzen Kusano Larsen Roshi. 3 ganger har han besøkt oss og gjennomført 3 innføringer i zen og zazen for nye medlemmer, samt avholdt en mini sesshin for 11 deltakere med både zazen-praksis, undervisning og innføring i Kalligrafi, innvielser og en sosial sammenkomst over en flott middag laget av vår egen kokk Henrik Taii. Vi fikk i denne anledning også hyggelig besøk av David (Seizan) fra Florø.

Siste uke i 2017

Så var det siste kvelden for i år. Til torsdag 14. desember blir det årets siste zazen i Lund Yogasenter. I kveld ble det holdt innvielse i vårt lille tempel og Christian, som fyller 50 år i dag, mottok Dharma-navnet Teigetsu. På de 15 årene vi har hatt vårt virke i Norge har 63 personer blitt innviet og mottatt et Dharma-navn, 5 munker og 2 nonner har blitt ordinert, 20 par har blitt ekteviet, 8 barn velsignet og en ungdom har stått til konfirmasjon. Vi takker alle som har gjort vårt virke mulig enten med et medlemskap eller bidratt med støtte på annet vis. Vi ser frem til årene som kommer og et større tempel som kan huse våre ulike aktiviteter.
Det koster ingenting å støtte oss med et medlemskap og du gir et viktig bidrar til vårt zenbuddhistiske fellesskap.
http://www.sotozen.no/bli-medlem
Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid og måtte denne mørke tiden av året bring av lys og varme. Alt vel!

Takk for 15 fine år!

I går kveld var vi samlet i Kristiansand for å markere at Sotozen orden har vært i Norge i 15 år. Nydelige mennesker fra nært og fjernt hadde, til tross for julebord- og førjulsstrid, tatt turen og tatt med mat for et felles måltid. 8. desember markerer slutten på stilledagene og er dagen da Siddhartha Gotama ble den historiske Buddha. 10 desember fungerte like fint og kvelden startet med en kort lysmesse til minne om Gotamas opplysning. Etter høyoffer ble Hjertetalen resitert og lovsangen «O hellig er din visdoms lys». Mens vi spiste og koste oss ble det vist «lysbilder» over historien om hvordan ordenen i Norge ble til, det som har skjedd og hva som er gjort i løpet av disse 15 årene. Broder Dåshu, som er den første munken ordinert på norsk jord, hadde konferert med kollegiet som besluttet å bruke anledningen til en liten overraskelse. Såzen som har vært munk og i aktiv tjeneste i 20 år ble tildelt tittelen «eldstebroder». Som bevis på ble tittelen med et bilde av en gammel, skallet mann med rullator festet til kragen. 

Sotozen i Vest!

Chirin som leder Sandnes og Stavanger Zen Senter inviterte oss til å snakke om zen og zazen som metode. En flott gjeng samlet i tre timer på Varatun Gård i Sandes. Det er flott og se at slike initiativ til å skape en zazen-gruppe gir resultater. Stadig flere finner veien til zen-praksis hvor vi kan sitte sammen i oppmerksomt nærvær og dele både stillhet og tanker med hverandre. Søster Anjun og meg selv takker for hyggelig samvær og håper vi snart sees igjen.

Se flere bilder på Fb.

Dialogarbeidet de neste ti årene

Fredag 18. november tok broder Kandå og undertegnede turen til Grosås senter i anledning omorganisering av Forum for tro og livssyn i Kristiansand. Vi to representerer styret og ledergruppen i forumet. På et ekstraordinært årsmøte ble nye vedtekter godkjent og ny styreleder Imam Akmal Ali valgt.
Jeg var spurt av forumets daglig leder om å innlede til temaet: Nøytralitet og tilhørighet, og hvor spørsmålet lyder: Bør vi bruke «nøytrale» lokaler, symboler ol. i våre åpne arrangementer? Eller kan vi ved å benytte hverandres egnede lokaler også på den måten vise at vi tolererer, respekterer og gir rom for et mangfold og hverandres / andres ståsted?
Kjære dialogvenner. På min arbeidsplass KKG er Norskfaget i år et såkalt felles satsningsområde, og med mine 24 år i skolen vil denne lille innledningen vil bære preg av det. 

Velkommen til jubileumsmarkering!

Det inviteres vi gjestebud søndag 10. desember fra kl. 14-17. En markering at Sotozen orden er 15 år i Norge. Dette vil finne sted i personalrommet på Kristiansand Katedralskole Gimle. Ved påmelding send en sms til 90 858 838. Inngangsbilletten er at vi alle tar med mat eller kaker som vi ønsker å spise selv og nok til å dele med hverandre. Dere som har reist langt eller har hatt travle dager slipper inn uten medbragt. Vi besørger mineralvann, te og kaffe. Alminnelig antrekk. Vi har denne gang, som for fem år siden, vært heldige å kunne invitere Levi Geir Eidhamar til å si noen kloke ord. Eidhamar er teolog og dosent ved Universitetet i Agder - Institutt for religion, filosofi og historie.
Vi gleder oss. Velkommen!

Kvelds-zazen

Vi har plass til flere torsdagskveldene fra 19.30 – 20.30 på Lund Yoga Senter i Kristiansand. Skal vi opprettholde tilbudet i Yogastudiet trenger vi flere som støtter prosjekter og kan donere ca. 50 kroner kvelden. Vi snakket i kveld om at det kunne være hyggelig med en zazen-og-te-kveld en kveld per måned hvor vi kan bli bedre kjent med hverandre. https://www.facebook.com/lundyogastudio/
Vi ønsker dere en god helg. Ps. Husk at en god og enkel måte å støtte våre prosjekter på er å registrere deg som medlem: http://www.sotozen.no/bli-medlem

Ti år med dialogarbeid

Lørdag 21. oktober feiret Forum for tro og livssyn i Kristiansand seg selv med et seminar og en middag. Se flere bilder på vår Fb-side.

Seminaret med tema «Et livssynsåpent samfunn» ble avholdt i Kristiansand folkebibliotek fra kl. 13.00-16.00. Styreleder for FTL Anett Andersen ønsket velkommen og ledet videre av Hans Christian Vadseth. FTLs historie ble fortalt ved daglig leder Liv Mørland. Innlegg av Anne Sender, spesialrådgiver i Samarbeidsrådet for tro og livssyn og Shoaib Sultan, rådgiver med fokus på ekstremisme, Antirastistisk senter. Samtale fra scenen ledet av Vadseth. Deltakere: Freddy Berg (Domprost, Den norske kirke) Terje Næss, leder i kulturstyret i kommunen, Ingrid Elisabeth Smith (Humanetisk Forbund), Anne Sender og Shoaib Sultan. Vi fikk et musikkinnslag på nydelig Hang-drum ved Geir Strandenæs Larsen.

En viktig begivenhet var signering av Felleserklæring. Ledergruppen i FTL har i lengere tid utformet en erklæring som er den første av sitt slag i landet. I tillegg til styreleder og daglig leder ble felleserklæringen signert av 12 medlemsorganisasjoner: En buddhistisk, en humanetisk, tre muslimske og sju kristne. Ledere fra disse har signert følgende erklæring:

FELLESERKLÆRINGEN

Mini Sesshin i Haugesund Zen Senter

7. og 8. oktober inviterte Kåei til en helg med sesshin (zen-retreat) og introduksjon for nye medlemmer. Alle 9 bildene finner du på Facebook. En flott gjeng var samlet for zazen og studie av zenmester Dogens (1200-1253) zazen-tekst (Fukan zazengi). Vi snakket også om begrepet «Ji» «Medlidenhet» i zenbuddhistisk kontekst. Elevene ble utfordret i japansk kalligrafi. Lørdagen avsluttet med innvielse av to herrer som mottok buddhistnavnet Seizan og Etsudå. Om kvelden var vi samlet hjemme hos Kåei hvor vår egen mesterkokk Taii hadde laget et aldeles utsøkt måltid. Takk til Seimån som tok bilde av det. Ellers er bildene av vår eminente fotograf Kåei. Etter sesshin på søndag var nye interesserte invitert til en tre-timers introduksjon av vår orden og vår zazen-praksis. Jeg takker for en riktig god og inspirerende helg sammen med dere og ser frem til neste anledning. Alt vel.

Side 6 av 31

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284