Den Norske Sotozen Buddhistorden

Bli en sotozen-venn

Bli en soto-zen-venn du også!

Det er enkelt, og helt gratis å bli medlem. Ditt medlemskap gir Ordenen et årlig tilskudd som betyr mye for organisasjonen og dens arbeid. pdfInnmeldingsblanketten.pdf

Sotozen venn 6Toho fra Sandefjord

Jeg har hatt med meg buddhismen som en følgesvenn fra ungdomstiden. Etter år med overveielse fant jeg tiden moden for å melde meg inn i Sotozen Ordenen i 2008. Deretter var det naturlig å følge opp med innvielse to år senere.
Med Sotozen har jeg funnet en inngang til det som oppleves som kjernen i religion, uten forstyrrende ytre staffasje. Gjennom meditasjon trener en på å slippe taket i stedet for å fylle opp med mer intellektuell ballast, og under lagene med kunnskap oppdager en gradvis at alt som behøves allerede finnes i oss.

 

Sotozen-venn 4Djiyu fra Oslo

Eg fant Sotozen på universitetsbiblioteket i Tromsø for ti år sidan. Det vil seie, eg fant bøker som fortalte meg om ein buddhistisk tradisjon i Japan. Problemet var at det låg så langt borte. Då eg fant ut nåkre år seinare at det var komen ein ekte sotozen-munk til landet var det ikkje noko tvil om at eg skulle bli medlem. Eg ville jo at Ordenen skulle bli verande! Eg oppdaga då etterkvart at mitt religiøse liv ikkje var berre knytt til ting eg hadde lese, men til ein stad i Noreg og til mennesker eg hadde møtt og som eg framleis møter. Det er plass til fleire, og kvart eit medlem er med på å bygge noko eineståande. Bli en Sotozen-venn du og.

 

Makå fra Kristiansandsotozen venn 3

Da jeg leste om zenbuddhisme innså jeg at det allerede var en del av livet mitt på mange måter, selv om jeg ikke følte behov for å finne meg en religion. Jeg mediterer og øver meg på å være her, og gjøre ting jeg kan stå for og også stå for det jeg har gjort. Når jeg sitter gjør jeg hvert fall ikke noe annet dumt. Jeg tok kontakt med Sotozen ordenen for å lære mer, men ble medlem der fordi de trengte meg. Det er ikke store ting de ber av meg men jeg er takknemlig for å få være med på å bygge noe som er verdifullt for mange mennesker.

 

Sotozen-venn 2Kånen fra Harstad

Jeg, har vært medlem av Ordenen i vel et år nå. Min interesse for det eksistensielle, samt hvordan finne fred i mitt indre, begynte allerede i barndommen. Etter hvert som jeg leste, fremsto Østens filosofi, og spesielt Buddhismen som noe det var verdt å undersøke nærmere. Det klare uttrykket, spesielt i zenbuddhismen, fattet snart min interesse. Der fokuset rettes innover, for å finne den sanne meningen med livet, virket så forløsende. Første gang jeg hørte Buddhas andre edle sannhet som sier at: "Årsaken til lidelsen er uvitenhet", var det som om noe løsnet i meg. Savnet etter noen å diskutere disse tingene med, lære mer, samt få nye impulser meldte seg i økende grad. Jeg begynte å se sammenhenger i mitt eget liv, og forsto snart at etter hvert som jeg klarte å få negative følelser ut av mitt sinn, ville jeg finne fred. Min søken var over da jeg ble en del av felleskapet i Sotozen Orden. Å vite at min ordensfar, Såzen Osho har en direkte blodslinje fra Buddha er så sterkt at ord ikke strekker til. I fjor sommer ble jeg innvidd, en utrolig sterk seanse (men det er en annen vakker historie). Jeg fikk mitt dharmanavn: Kånen (vidtrekkende tilstedeværelse). Nå har jeg noe å strekke meg etter, og min vandring her på jorden er preget av mer ro og en større tilstedeværelse, og jeg erfarer at det er ikke lenger noen avstand mellom eleven og mesteren, selv om jeg bor over 170 mil unna. Møtet med Bugakuji tempel i Kristiansand har fått et eget kapittel i mitt hjerte. Bli en soto-zen-venn du også!

 

sotozen venn 1Bjørg fra Kristiansand

Jeg har vært medlem i over 10 år og er glad for at det finnes et zenbuddhistisk fellesskap der jeg bor. I vårt lille tempel deltar jeg ukentlig og lært mye om buddhisme og zenmeditasjon. Det er hyggelig å treffe andre mennesker og se at fellesskapet vokser. Sotozen Orden har mange spennende
prosjekter, og aller mest ser jeg frem til etableringen av et større tempel, og lovsang-prosjektet som begynner å ta form. Bli en soto-zen-venn du også!

 

Sotozen Orden 2012 i tekst og bilder

2012 var et travelt år. For nye lesere kan vi fortelle at siden 2004 har vi utgitt tidsskriftet Dharma Tidene to ganger i året. Tidsskriftet inneholdt bilder og artikler, og ble utgitt i papirutgave og sendt per post til Ordenens medlemmer. I 2009 gikk vi over til en elektronisk utgave som kunne lastes ned på hjemmesiden. Vi sparte både penger og miljøet. Fra 2012 bestemte vi oss for å gjøre èn utgave i året. På denne måte oppsummerer vi året som gikk, og får samtidig dokumentert de forskjellige begivenheter. I januar hvert år plikter Ordenen å avlevere en slik rapport til hovedordenskontoret i Tokyo. Dette er oversikt over fjoråret.

pdfDT Året 2012 

Viet i vår buddhistiske tradisjon

Itto og Shana ble viet i vår buddhistiske tradisjon 5. januar 2013. Vielsen fant sted i Konsmo og ble forrettet av buddhistpresten Såzen og assistert av søster Anjun og broder Dåshu. Vi gratulerer og måtte god helse, hell og lykke følge dere.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284