Den Norske Sotozen Buddhistorden

Zenmesterens leveregel

Ikke forhast deg
Aldri gi opp
Følg din drøm

Denne leveregelen er av zenmester Itabashi, en av våre lærere. Et viktig budskap for alle som ønsker å skape noe, enten for oss selv eller for andre. Vår Herre og Mester Buddha sier noe om nettopp dette:

«Dråpe for dråpe fylles karret. For slik samler den vise seg litt etter litt og fylles av godhet.»
«I kampen mellom elven og klippen er det alltid elven som vinner; ikke ved styrke, men med utholdenhet».
«Se at det falske er falskt. Se at det sanne er sant. Se inn i ditt hjerte og følg din egen natur.»

Sotozenordenen etablerer klostre mange steder i verden, også i Norge. Det gjør vi for glede, fred og opplysning. Støtt vårt fellesskap ved å bli medlem.
http://www.sotozen.no/bli-medlem

Buddhismen på timeplanen

Jeg ble spurt om å skrive en artikkel i tidsskrift for religionlærerforeningen. Det ville jeg selvsagt og kanskje er det av interesse for andre enn lærere. Her kommer innlegget:

Kjære alle dere viktige religionsfaglærere
Aller først har jeg lyst til å si hvor ufattelig viktig jeg mener det er med en læreplan som avspeiler vårt religions- og livssynsmangfold. Kunnskap, dialog og toleranse er i vår tid viktigere enn noen sinne. Buddhas lære og buddhismen som religion blir ofte omtalt som tolerant, noen sågar kritiserer den for å være så tolerant at det går over i likegyldighet. Buddhistene (munkene) liksom bare "sitter der" og tenker kun på sin egen oppvåkning. Om noe sant skal sies om buddhistene så er det at de langt ifra er noen homogen gruppe verken i praksis eller tolkning av Buddhas lære.

Vårt zenbuddhistiske fellesskap

Den norske sotozen buddhistorden har nå over 4000 følgere på Facebook. Alle disse har fått en personlig henvendelse fra eldstebroder Såzen. Selv om det kun tar 40 sekunder per person betyr det at Såzen har satt, bare med dette, i ganske nøyaktig 6 fulle 7,5 timers arbeidsdager. Dette ønsker han visstnok å fortsette med. I buddhismen er gleden over å gi Dana (Sanskrit: दान) en sentral del av vår praksis. Du kan gi av sin tid, kompetanse, et bestemt arbeid, kakebaking, økonomisk bidrag osv. Ordet dugnad stammer fra norrønt

Vest og øst møtes om etiske spørsmål

Mange tenker kanskje at buddhismen er for eksotisk eller for asiatisk til at den kan bli en del av vestlig tenkning og levestil. Er det slik? Historisk må vi helt tilbake til hedendommen i Norge, altså såkalt førkristen tro, for å finne en religion som muligens ikke har kommet østfra. Kristendommen, jødedommen, Islam, Hinduisme og Buddhisme er alle kulturer, tradisjoner og språk som var mer eller mindre fremmed fra vår egen. Vi hører stadig noen som hevder at vi har nok med en religion i landet, altså kristendommen, og kanskje var det representanter for den norrøne religionen som i sin tid mente nøyaktig det samme. Men verden vil det ikke slik og i dag er vi flerkulturelle og flerreligiøse.

Sammen for Buddhas fødsel

Tusen takk for en hyggelig kveld med markering av Buddhas fødsel, lovsang, te og frukt. Blomstermessen holdes vanligvis på den 8. april, men dagen i dag var en god dag med nye besøkende. Vi ser frem til å finne et større og bedre egnet sted slik at mange flere får mulighet til å delta i denne årlige begivenheten. Takk til Ryushin for fine bilder. Flere bilder finner du på Fb-siden vår.Alt vel!

Titler og sånn

Det er vår i Japan og min gamle læremester Itabashi Zenji er på farten. I sitt 93. år er han fremdeles en stor ressurs. Nylig har han vært på besøk i ett av ordenens mange templer. Når en mann eller kvinne ordineres i vår tradisjon blir de enten Amasan尼さん nonne eller Bosan 坊さん munk. Etter noen års studier og prestevigsel gis tittelen Osho 和尚- 和Fredfull/Harmonisk og 尚Dydig. En tittel det skal noe til å etterleve, men tildeles begge kjønn. Har man blitt gammel eller innsatt som Abbed/Abbedisse endres tittelen til Roshi 老 Gammel og 師Lærer/Mester. For å bli Zenji禅師 i Sotozenordenen må man være eller ha vært Abbed ved ett av våre to hovedklostre; Eiheiji eller Sojiji. Der lever man normalt livet ut

Zazen-Mudra

I buddhismen blir hender i bestemte posisjoner kalt «mudra», et sanskrit-ord i betydningen: segl, stempel eller tegn. Et av Buddhas kanskje mest kjente gestikulasjoner er dette Dhyana Mudra eller meditasjons-mudra som noen kaller det. Hendene hviler i fanget, venstre hånd plasseres i høyre og med tomlene i lett berøring. Hendene og fingrene former en trekant som er et symbol på Triratna (De tre juveler: Buddha, læren og fellesskapet). I kinesisk og japansk zenbuddhisme brukes begrepet Hokai-join 法界定印 og som direkte kan oversettes med: Dharmas-verden-bekrefte-segl, mao. et segl som bekrefter en Buddhas verden og omfatter de tre juveler. På norsk kaller vi dette enkelt og greit for «Hvilende hender». De hvilende hender er i vår praksis et uttrykk for tilstedeværelse og harmoni. Hvordan konkret det benyttes i vår zazen kan du se her: https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

4000 har likt oss på Fb

Tusen takk til alle som har likt oss på Facebook. En takk også til dere to som har sendt sinnafjes og ufordelaktige kommentarer. Vi takker også alle dere som vil like oss fremover. En ekstra stor takk til alle dere som støtter oss med et medlemskap og bidrar til byggefondet, dere gjør at vi i sammen kan etablere et zenbuddhistisk kloster i Norge. http://www.sotozen.no/bli-medlem

For den som søker den sanne vei

Zuimonki - kapittel 5 del 1: En dag etter samtaler med elevene instruerer zenmester Dogen (1200-1253):
«Elever på Buddhas vei, dere må ikke tviholde på deres eget syn på tingene. Selv om dere har forstand skal dere søke nært og fjernt etter en god lærer. Og dere skal undersøke mesterens ord, kanskje mangler det noe eller kanskje overgår hans erkjennelse din egen. Ikke en gang en mesters ord skal du tviholde på, for det kan tenkes de er uriktige. Selv om mesterens ord virker troverdige skal du være på vakt, i tilfelle en langt større sannhet viser seg, da følger du den!»

Balanse i sinn – balanse i regnskaper

For mange er våren en tid for årsmøter og regnskaper. Vårt møte med årsmelding er unnagjort og vår autoriserte revisor Omsland har funnet regnskapene perfekt i balanse. I 16 år har styret arbeidet på dugnad og blant annet sørget for å levere korrekte regnskapstall til Fylkesmann og Stiftelsestilsynet. En stor takk til alle sammen som stiller opp for arbeidet med klosterprosjektet og en zenbuddhistisk praksis som vi vet betyr mye for mange. Vi setter utrolig stor pris på dere medlemmer som bidrar til at vi hvert år får verdifullt tilskudd fra staten. Uten dere ville vårt prosjekt vært vanskelig. En stor takk også til dere som i tillegg støtter klosterprosjektet med 100 kroner (eller mer) per måned. Vi håper at flere ser at dette er et verdifullt bidrag til prosjektet. http://www.sotozen.no/ordenen/byggefondet

Side 4 av 32

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284