Den Norske Sotozen Buddhistorden

Bli en Sotozen-venn!

Makå, 27 fra Kristiansand

Da jeg leste om zenbuddhisme innså jeg at det allerede var en del av livet mitt på mange måter, selv om jeg ikke følte behov for å finne meg en religion.

Hvordan blir man Buddhist?

Mandag kveld 29. april hadde søster Anjun gjort klart for innvielse i vårt lille tempel i Kristiansand. Flere fra vår Sangha var til stede da Ingrid og Allan ble innviet og mottok et dharmanavn. Det er stadig flere som ønsker å innvies i vår tradisjon.

Hvordan bli man innviet?

SotoZen-retreat i Sandefjord 19. og 20. april

Tåhå
inviterte venner og zen-interesserte til et døgn med zazen, i hans hus i
Sandefjord.

Ni
personer fra distriktet deltok, mens 15 personer hadde meldt sin interesse.

Fra
klokken 19 fredag kveld til klokken 16 lørdag ettermiddag var retreaten lagt
opp til zazen (zenmeditasjon), kort morgenmesse, lovsang, måltider, foredrag og
dialog. Først og fremst var det viktig med en innføring i zenmeditasjon. En
relativ, enkel metode for hvordan sitte i stillhet, uberørt av sanseinntrykk og
av tanker som forstyrrer. I denne stillheten reflekteres vårt indre selv, vårt
opprinnelige jeg, og får oss til å erkjenne livet slik som det er.

Foredraget
tok utgangspunkt i morgenmessens tekst, Relativ
og absolutt like, som er skrevet av den kinesiske zenmester Shitou Xiqian 700-790
(Sekito Kisen, Japansk). Teksten
handler bl.a. om å se opplevelsene og livene våre i sammenheng og ikke som
separate fenomener.

Vil
du lære mer om teksten anbefaler vi en samling av foredrag av Sotozenmester
Shunryu Suzuki publisert i boken: Branching
streams flow in the darkness. IISBN: 0-520-21982-1

Her
er et opptak av Suzuki Roshi (Roshi
betyr eldre mester i Sotozen Orden)

http://www.youtube.com/watch?v=pHNyCAJXUXE

Suzuki
Roshi er for øvrig forfatteren av den
berømte boken: Zen sinn, begynners sinn.

I
foredraget snakket Såzen Osho om hvilken
betydning de fire T-ene (tillit, tålmodighet, og toleranse) har i vår praksis.
Den fjerde T-en var vi også litt inne på: Tilfredshet.

Vi
takker for de nydelige måltidene, de hyggelige dialogene, og det fantastiske
været.

Dette
er en flott oppskrift på hvordan starte en gruppe, og praktisere zazen der man
bor.

Vi
ser frem til å møtes igjen!

Alt
vel!

Hilsen
Søter Anjun (som tok de fine bildene).

Dialogkveld - Kristiansand

Dialogkveld mandag 15. april – Forum for Tros- og livssyn Kristiansand. Tema: Respekt og toleranse, hva betyr dette for meg og min tro. Er det grenser for hva vi må respektere og tolerere. Dialogmøte fant sted i biblioteket.

Dialogforum - Kristiansand 15. april

Såzen Osho satt mange år i styret for Forum for tros- og livssyn i Kristiansand. For ett år eller to siden ble det i forumet etablert et "Lederforum" hvor ledere fra flere tros- og livssynsorganisasjoner er samlet til dialog. Såzen Osho er representert der. Søster Anjun har de siste årene hatt plass i styret for FTL i Kristiansand. Vi håper at flere tros-og livssynsorganisasjoner ser verdien av å delta i et slikt forum. Vi gleder oss til mandag.

Bli en Sotozen-venn

Kånen, 55 fra Harstad

Jeg har vært medlem av Ordenen i vel et år nå. Min interesse for det eksistensielle, samt hvordan finne fred i mitt indre, begynte allerede i barndommen.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284