Den Norske Sotozen Buddhistorden

Bli en SotoZen-venn du også!

Anita & Torstein fra Oslo

Vi skjønte begge tidlig i våre liv at kristendommen ikke var det rette for oss. Vi ble begge døpt i kirken og vi giftet oss i kirken av tradisjon og ikke av tro. Når vi senere begynte å lese om de forskjellige regionene og så om de på TV, skjønte vi at buddhismen var det vi allerede trodde på men ikke tidligere hadde kunne sette i en så klar kontekst. Så når vi flyttet til Kristiansand for mange år siden og fikk vite at det faktisk fantes et buddhistisk miljø, var valget for oss enkelt. Vi ble medlem i 2006 og har ikke angret en dag siden.

 

Sangere ønskes til buddhistisk lovsangkor

Kjære SotoZen-venner

Som mange vet har vi arbeidet en stund med lovsangprosjektet. Det vil derfor være helt naturlig å følge opp å etablere et kor. Så vidt vi kjenner til så finnes det ingen slike kor i Norge.

Vi vil gjerne invitere SotoZen-venner med i etableringen av Ordenens lovsangkor. Koret trenger både kvinner og menn, og i første omgang vil koret bestå av Ordenens medlemmer. Skulle det være ikke-medlemmer som skulle ha forferdelig lyst til å være med, må vi selvsagt gi rom for det.

Nye Zazen-tider i tempelet

Fra september vil meditasjonskvelden i tempelet i Kristinsand flyttes fra mandag til tirsdag. Tidspunktet er det samme, fra kl. 20-ca. 21.30. Håper endringen passer for alle. Velkommen i Zenmester Dogens fotspor. 

"Å studere zen-buddhisme er å studere seg selv,
å studere seg selv er å sette seg selv til side,
å sette seg selv til side er å bli opplyst av alle ting,
ved opplysning av alle ting, opphører grensen som
skiller kropp og sinn, i oss selv, med alle andre".

Alt vel!

Bli en SotoZen-venn!

Jeg har hatt med meg buddhismen som en følgesvenn fra ungdomstiden. Etter år med overveielse fant jeg tiden moden for å melde meg inn i Sotozen Ordenen i 2008. Deretter var det naturlig å følge opp med innvielse to år senere.
Med Sotozen har jeg funnet en inngang til det som oppleves som kjernen i religion, uten forstyrrende ytre staffasje. Gjennom meditasjon trener en på å slippe taket i stedet for å fylle opp med mer intellektuell ballast, og under lagene med kunnskap oppdager en gradvis at alt som behøves allerede finnes i oss.

Veien mot et zenbuddhistisk kloster i Norge.

Et fellesskap er bare noe vi får til når vi skaper noe sammen.

«Sotozen Orden er den ikke-kristne religiøse virksomheten på Sørlandet som har størst oppslutning blant etniske nordmenn». Religionsforsker ved UIA, Levi Geir Eidhamar.

Abbedens oversetter

Det hender naturlig nok at jeg får spørsmål knyttet til Buddhas lære. For ikke så lenge siden dreide samtalen seg om «ikke-dualisme» og fenomenet «å være i ett med». Amerikanerne har et godt uttrykk: «no picking and choosing»

Buddhas samtaler, de lange tekstene

Denne boken er en av hoveddelene av Tripitaka, den gamle buddhistiske tekstsamlingen skrevet på Pali. 

I disse 33 tekstene, som her foreligger i komplett utgave for første gang på norsk, møter vi Buddha i samtale med konger,

Innvielse i Canada

Det er andre gang at Såzen utfører buddhistisk innvielse i Canada. Det er lite eller ingen registrert Sotozen-virksomhet i Canada, mens det i USA derimot er stor utbredelse og ordenen har en lang tradisjon. Heldigvis for zenbuddhistinteresserte i Ontario er det ikke lang vei til det velkjente Mount Temper og Zen Mountain Monastery i staten New York i USA.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284