Den Norske Sotozen Buddhistorden

Hjelp oss å lete!

Siden ordenen ble etablert i Norge i 2002, har vi arbeidet jevnt og trutt. Formålet er å danne et zen-buddhistisk fellesskap, bygget på Buddhas lære, i den 766 år gamle japanske Sotozen Ordens tradisjon.

Sitt for livet!

"Det er bedre å sitte stille og ikke gjøre noen ting, enn å vandre omkring og lure på hva du skal foreta deg"

Bli en SotoZen-venn du også!

Anita & Torstein fra Oslo

Vi skjønte begge tidlig i våre liv at kristendommen ikke var det rette for oss. Vi ble begge døpt i kirken og vi giftet oss i kirken av tradisjon og ikke av tro. Når vi senere begynte å lese om de forskjellige regionene og så om de på TV, skjønte vi at buddhismen var det vi allerede trodde på men ikke tidligere hadde kunne sette i en så klar kontekst. Så når vi flyttet til Kristiansand for mange år siden og fikk vite at det faktisk fantes et buddhistisk miljø, var valget for oss enkelt. Vi ble medlem i 2006 og har ikke angret en dag siden.

 

Sangere ønskes til buddhistisk lovsangkor

Kjære SotoZen-venner

Som mange vet har vi arbeidet en stund med lovsangprosjektet. Det vil derfor være helt naturlig å følge opp å etablere et kor. Så vidt vi kjenner til så finnes det ingen slike kor i Norge.

Vi vil gjerne invitere SotoZen-venner med i etableringen av Ordenens lovsangkor. Koret trenger både kvinner og menn, og i første omgang vil koret bestå av Ordenens medlemmer. Skulle det være ikke-medlemmer som skulle ha forferdelig lyst til å være med, må vi selvsagt gi rom for det.

Nye Zazen-tider i tempelet

Fra september vil meditasjonskvelden i tempelet i Kristinsand flyttes fra mandag til tirsdag. Tidspunktet er det samme, fra kl. 20-ca. 21.30. Håper endringen passer for alle. Velkommen i Zenmester Dogens fotspor. 

"Å studere zen-buddhisme er å studere seg selv,
å studere seg selv er å sette seg selv til side,
å sette seg selv til side er å bli opplyst av alle ting,
ved opplysning av alle ting, opphører grensen som
skiller kropp og sinn, i oss selv, med alle andre".

Alt vel!

Bli en SotoZen-venn!

Jeg har hatt med meg buddhismen som en følgesvenn fra ungdomstiden. Etter år med overveielse fant jeg tiden moden for å melde meg inn i Sotozen Ordenen i 2008. Deretter var det naturlig å følge opp med innvielse to år senere.
Med Sotozen har jeg funnet en inngang til det som oppleves som kjernen i religion, uten forstyrrende ytre staffasje. Gjennom meditasjon trener en på å slippe taket i stedet for å fylle opp med mer intellektuell ballast, og under lagene med kunnskap oppdager en gradvis at alt som behøves allerede finnes i oss.

Veien mot et zenbuddhistisk kloster i Norge.

Et fellesskap er bare noe vi får til når vi skaper noe sammen.

«Sotozen Orden er den ikke-kristne religiøse virksomheten på Sørlandet som har størst oppslutning blant etniske nordmenn». Religionsforsker ved UIA, Levi Geir Eidhamar.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284