Den Norske Sotozen Buddhistorden

Siste nytt

Sotozen Orden 2012 i tekst og bilder

2012 var et travelt år. For nye lesere kan vi fortelle at siden 2004 har vi utgitt tidsskriftet Dharma Tidene to ganger i året. Tidsskriftet inneholdt bilder og artikler, og ble utgitt i papirutgave og sendt per post til Ordenens medlemmer. I 2009 gikk vi over til en elektronisk utgave som kunne lastes ned på hjemmesiden. Vi sparte både penger og miljøet. Fra 2012 bestemte vi oss for å gjøre èn utgave i året. På denne måte oppsummerer vi året som gikk, og får samtidig dokumentert de forskjellige begivenheter. I januar hvert år plikter Ordenen å avlevere en slik rapport til hovedordenskontoret i Tokyo. Dette er oversikt over fjoråret.

pdfDT Året 2012 

Viet i vår buddhistiske tradisjon

Itto og Shana ble viet i vår buddhistiske tradisjon 5. januar 2013. Vielsen fant sted i Konsmo og ble forrettet av buddhistpresten Såzen og assistert av søster Anjun og broder Dåshu. Vi gratulerer og måtte god helse, hell og lykke følge dere.

Sotozen feirer 10 år i Norge

På dagen i dag, 29. desember 2012 lanserer vi vår nye hjemmeside, og markerer Ordenens 10-års jubileum. Dagen i dag er ingen tilfeldig valgt dato, Såzen Osho fyller nemlig 50 år i dag og vi benytter anledningen til å gratulere så mye med dagen.

Ordenens Artikkel

Ordenens artikkel - gratis bok
Ordenens ARTIKKEL som ble ferdig i anledning Ordenens 10 år i Norge, er en av våre viktigste publikasjoner. Det er mulig at det er første gang en buddhistisk organisasjon presenterer seg på denne måten.

I 10 år har vi fått mange gode spørsmål, fra elever på barnetrinnet til studenter og lærere på høyskole og universitet. Kollegiet skjønte tidlig at vi ikke kunne besvare alle disse henvendelsene år etter år, og besluttet å iverksette arbeidet med Ordenens Artikkel.

Boken er ved 1. utgave på 270 sider og inneholder kart, bilder og 150 illustrasjoner.

Side 22 av 22