Den Norske Sotozen Buddhistorden

Sotozen feirer 10 år i Norge

På dagen i dag, 29. desember 2012 lanserer vi vår nye hjemmeside, og markerer Ordenens 10-års jubileum. Dagen i dag er ingen tilfeldig valgt dato, Såzen Osho fyller nemlig 50 år i dag og vi benytter anledningen til å gratulere så mye med dagen.

 

 

 

 

Ritual 1Den 8. desember avhold vi en jubileumsfeiring i Kristiansand. Forøvrig den datoen som vår Orden feirer Buddhas oppvåkning. En stor takk til alle som sendte gratulasjoner, til dere som var til stede og til alle som hjalp til og bidro til en svært hyggelig markering. En spesiell takk til Levi Eidhamar, førstelektor ved UIA som holdt et interessant og lærerikt foredrag for oss.

Markeringen av Buddhas oppvåkning kaller vi lysmesse.

 

 

 

Ritual 2

 

 

 

 

 

 

 

En stor takk til Levi Eidhamar som tok av sin tid og delte av sin kunnskap. Takker

 

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284