Den Norske Sotozen Buddhistorden

SotoZen-retreat i Sandefjord 19. og 20. april

Tåhå inviterte venner og zen-interesserte til et døgn med zazen, i hans hus i Sandefjord.

Ni personer fra distriktet deltok, mens 15 personer hadde meldt sin interesse.

Fra klokken 19 fredag kveld til klokken 16 lørdag ettermiddag var retreaten lagt opp til zazen (zenmeditasjon), kort morgenmesse, lovsang, måltider, foredrag og dialog. Først og fremst var det viktig med en innføring i zenmeditasjon. En relativ, enkel metode for hvordan sitte i stillhet, uberørt av sanseinntrykk og av tanker som forstyrrer. I denne stillheten reflekteres vårt indre selv, vårt
opprinnelige jeg, og får oss til å erkjenne livet slik som det er.

Foredraget tok utgangspunkt i morgenmessens tekst, Relativ og absolutt like, som er skrevet av den kinesiske zenmester Shitou Xiqian 700-790 (Sekito Kisen, Japansk). Teksten handler bl.a. om å se opplevelsene og livene våre i sammenheng og ikke som separate fenomener.

Vil du lære mer om teksten anbefaler vi en samling av foredrag av Sotozenmester Shunryu Suzuki publisert i boken: Branching streams flow in the darkness. IISBN: 0-520-21982-1

Her er et opptak av Suzuki Roshi (Roshi betyr eldre mester i Sotozen Orden)

http://www.youtube.com/watch?v=pHNyCAJXUXE

Suzuki Roshi er for øvrig forfatteren av den berømte boken: Zen sinn, begynners sinn.

I foredraget snakket Såzen Osho om hvilken betydning de fire T-ene (tillit, tålmodighet, og toleranse) har i vår praksis. Den fjerde T-en var vi også litt inne på: Tilfredshet.

Vi takker for de nydelige måltidene, de hyggelige dialogene, og det fantastiske været.

Dette er en flott oppskrift på hvordan starte en gruppe, og praktisere zazen der man bor.

Vi ser frem til å møtes igjen! Alt vel!
Hilsen søter Anjun (som tok de fine bildene).

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284