Den Norske Sotozen Buddhistorden

Zenbuddhisten i NRK2-serien "Underveis"

I dette programmet blir buddhistmunken Såzen Larsen fra Kristiansand portrettert. Han forteller om sin hverdag som buddhistprest og hvordan han levde 13 år i Japan, og studerte ved et av Japans største zenbuddhistiske klostre.

Klikk for å se programmet

 

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284