Den Norske Sotozen Buddhistorden

Forvirrende eller bekreftende!?

Mennesket har sannsynligvis alltid brukt gestikulasjon som en form for nonverbal kommunikasjon. Håndbevegelsen i dette innlegget er gammelt, men på ingen måte internasjonalt og beroende på hvor i verden man ferdes, kan gesten enten vekke kraftig anstøt eller bekrefte at man går med på noe. Dykker du og gjør dette betyr det at ting er i orden, men når president Trump gjør det så skjønner ingen hva det skal bety.
Buddha brukte også denne gesten (mudra) som kalles Vitarka og var et symbol for transmisjon og undervisning i hans lære Dharma.
En morsomhet i japansk tradisjon er når man samler sine hender, bøyer seg og ber om noe framfor en Buddha som sitter slik, ser man opp og sier «Åå.. Buddha sier «OK». Så ler mann litt og håper på at det blir slik. Lurt å da å tenke gjennom hva man ber om.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284