Den Norske Sotozen Buddhistorden

Sommernytt

Først må vi få si tusen takk til en svært generøs person fra Østlandet, som ikke er medlem hos oss, men allikevel har donert 5000 kroner til organisasjonen.

Og så hadde vi i dag besøk av en japansk dame som dessverre ikke kunne reise hjem til familien i Japan og årets Obon, men isteden valgte å komme til vårt tempel hvor en slik seremoni ble avholdt. Om sommeren holdes Obon som er et ritual til ære for våre forfedre og hvor det bl.a. stelles og tennes lys på gravstedene. Buddhistprestene går på hjembesøk til templets medlemmer, hvor det holdes en seremoni framfor hjemmets husalter.
Det er hyggelig å være til nytte på en god sommerdag. Alt vel!

For dere som har lyst til å støtte oss med et medlemskap er selvsagt velkommen.
Det koster ingen ting å være medlem hos oss.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284