Den Norske Sotozen Buddhistorden

Lyst til å dele på en sommerdag

Til høsten kommer en ny bok fra vårt beskjedne Buddhologisk Forlag. En oversettelse av seks klassiske buddhistiske tekster. Den japanske zenmesteren Jokin Keizan (1268-1325) sier han blant annet, i sin tekst, dette vakre om å sitte i zazen:

«Når vi sitter i zazen finnes ingen ærbarhet som ikke er opprettholdt, ingen meditasjon som ikke er rendyrket og ingen visdom som ikke er åpenbar».
«Når forvirring opphører finner roen fram, når roen er til stede finner visdom fram, når visdom er til stede vil virkeligheten synliggjøres – en åpenbaring av landskapet i vår egen natur».

Om noen lurer på hvorfor vi praktiserer zazen er svaret; det han sa!
Fortsatt god sommer og god sitting!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284