Den Norske Sotozen Buddhistorden

Flåtesammenligningen – En god sommerhistorie

Buddha henvendte seg til forsamlingen og sa: «Lytt, for jeg skal gi dere læren og sammenligne den med en flåte, i den hensikt å krysse over til den andre siden – ikke for klamre seg fast ved den.
La oss si at en mann var på vandring og kom til en elvebredde. Denne siden av elven var farefull mens den andre siden var fredfull og det fantes verken bro eller fergemann. Mannen tenkte et øyeblikk: «Hva om jeg, helt på egenhånd samler grener, kvister og strå, og binder dette sammen til en flåte og på den måten komme meg trygt over på den andre bredden». Vel over på den andre bredden tenkte han: «Denne flåten var da til stor hjelp for meg, la meg få den opp på ryggen slik at jeg kan ha den med meg hvor enn jeg ønsker å gå».

Buddha ville vite hva forsamlingen mente om det mannen gjorde med flåten og om han egentlig burde gjøre dette? Forsamlingen svarte: «Nei Herre!» Og hva burde han ha gjort med flåten? For det kan jo tenkes at han bare kunne latt den ligge, for så å gå hvor enn han måtte ønske å gå. Det er det siste som er den riktige måten å behandle flåten på. Det er på samme vis som jeg har gitt dere læren og sammenlignet den med en flåte, i den hensikt å krysse over til den andre siden – ikke for klamre seg fast ved den.
Når dere forstår min lære og som jeg har sammenlignet med en flåte, skal dere på samme vis, ikke klamre dere til den lære som er sann, langt mindre de usanne».
Alagaddupama Sutta

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284