Den Norske Sotozen Buddhistorden

De tre universale sannheter

En dag som Buddha satt i skyggen av et tre, la han merke til hvor fantastisk naturen var. Blomstene blomstret og på trærne vokste frem bladene. Men midt blant denne skjønnheten så han at der også var mye lidelse. Han så en bonde som pisket oksen på jordet, en fugl hakket løs på en meitemark og en ørn stupte ned og grep en mindre fugl. Dette gjorde ham svært urolig og han spurte seg selv: ”Hvorfor må bonden piske oksen? Hvorfor må en skapning spise en annen for å overleve?” Da han ble en Buddha fant han svarene og forklarte disse på en enkel måte slik at alle kunne forstå det.

I universet blir ingenting borte

Den første universelle sannhet er at all materie, alle ting blir til energi - energi blir så til materie igjen. Visne blader blir til jord, et frø blir en ny plante, gamle solsystemer brytes ned og blir kosmiske stråler. Vi er født av våre foreldre, våre barn fødes av oss. Vi er ikke ulik plantene, trærne, andre mennesker, regnet som faller.
Vi består av det som finnes rundt oss, vi er det samme som alt vi ser og det vi ikke ser. Ødelegger vi det rundt oss så ødelegger vi oss selv. Dersom vi lurer en annen så lurer vi bare oss selv.
Når Buddhas disipler hørte dette tok de aldri mer livet av noe levende.

Alt er i konstant forandring

Den andre universelle sannhet er at alt er i konstant forandring. Livet er som en elv som renner og renner og er i konstant endring. Noen ganger renner den langsomt, andre ganger med stor kraft. Den kan være myk og behagelig noen steder, andre steder graver den seg inn i tein og ur. Vi kan aldri være trygg for plutselig kan vi være i fare.
En gang i tiden var det dinosaurer, mammuter og sabeltanntigre som vandret omkring på jorden. Og selv om de døde ut var det ikke slutten på livet. Andre livsformer som mindre pattedyr dukket opp og så kom menneskene. I dag kan vi se vår egen jord fra verdensrommet og forstå de endringene som har funnet sted. Tidligere trodde vi jorden var flat, men nå vet vi at den er rund. Vår forståelse av selve livet har endret seg.

 Loven om årsak og virkning

Den tredje universelle sannhet er at alt er i endring etter loven om årsak og virkning. Denne loven er den samme som du finner i lærebøker i fysikk. På den måten kan vi si at buddhisme og vitenskap er det samme. Loven om årsak og virkning kalles også ”Karma”. Slik som vi sår, så høster vi. Vi er som vi er fordi livet nå bygger på mange tidligere liv. Hvordan vi tenker og handler skaper det livet vi får. Gjør vi onde handlinger vil vi få det vondt. I hvert øyeblikk skapes en ny Karma basert på våre tanker, ord og gjerninger. Dersom vi forstår dette slipper vi å frykte for vår egen Karma. Karma blir vår venn og som lærer oss å skape en lysets fremtid.

Buddha sa: Dersom du sår korn så er det korn som vil vokse frem. De som gjør gode ting vil høste av godhetens frukter. De som gjør ondt vil høste av det som gjør ondt. Den som sår av godhetens frø, vil gledes over de deiligste frukter.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284