Den Norske Sotozen Buddhistorden

Hvorfor buddhismen også er en religion

I 16 år har vi fått henvendelser fra og møtt folk som enten «føler, tenker, og mener» at buddhismen ikke er en religion. Nå er det gjerne slik at det er de akademiske forskningsmiljøene som former definisjoner og på det grunnlaget publiserer litteratur som i sin tur blir brukt i læreverk. For de fleste buddhister er religionsspørsmålet underordnet, men det likevel både relevant og interessant. Så er det slik at i de siste tusen år er det tre universalreligioner som skiller seg ut (buddhismen, islam og kristendommen) og hvor den eldste er buddhismen. Det er også bred enighet om at flere kriterier eller dimensjoner må oppfylles for at noe skal kalles verdensreligion eller universalreligion.

1 - det kreves et fellesskap - en sosial institusjon.
2 - det forutsettes en tro - den har en troslære med filosofiske betraktinger og myter.
3 - det legges til grunn handling - både rituelt og en dagliglivspraksis bygget på lærens etikk og moral.
4 - det gis en opplevelse - av frykt, glede eller undring i møtet med det mystiske eller hellige.
5 - den må være allmenngyldig og uavhengig av tid, sted, kjønn, rase eller yrke.

Det er ingen tvil om at buddhismen oppfyller disse dimensjonene og dermed er en verdensreligion. I vår ordens Observans (250 sider) som kan lastes ned gratis, finner du mer om dette: http://www.sotozen.no/images/pdf/sotozen-observans-digital-utg-2017.pdf 

Ikke bare er buddhismen en religion, men den er faktisk den eldste av verdensreligionene. Buddhas lære ble opprinnelig kalt Dharma (den sanne læres ord), men ble tidlig på 1900-tallet endret av akademia til buddhisme. I tillegg viser Buddhas læren seg å være den første misjonerende religionen vi kjenner. Buddha anmodet til misjon og forkynnelse og sa: ”Ærverdige munker, dere har nådd hinsides lidelse og har fullendt deres store oppgave. Nå er tiden kommet til at dere må hjelpe andre som lider. Gå derfor ut, over den ganske jord og meddel den sanne Dharma, min lære, til alle mennesker, i medfølelse med deres smerte.”

Vår sotoiske trosbekjennelse:
VI TROR PÅ BUDDHA
Et uforlignelig og sant menneske. Herre over sinnets kraft. Visdommens og medlidenhetens far.
VI TROR PÅ DHARMA
Buddhas lære, den sanne læres ord. En fullkommen og praktfull lære.
VI TROR PÅ SANGHA
Et harmonisk fellesskap for fred, likeverd, toleranse og ansvar.

Med dette kan vi konkludere at buddhismen også er en religion med en troslære og en trosbekjennelse. På bakgrunn av dette at kan man etter tradisjonen rituelt innvies i fellesskapet og motta et buddhistisk navn. Bare så det er sagt; du kan utmerket godt være medlem av vårt fellesskap uten å måtte innvies!
http://www.sotozen.no/bli-medlem

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284