Den Norske Sotozen Buddhistorden

Vårt zenbuddhistiske fellesskap

Den norske sotozen buddhistorden har nå over 4000 følgere på Facebook. Alle disse har fått en personlig henvendelse fra eldstebroder Såzen. Selv om det kun tar 40 sekunder per person betyr det at Såzen har satt, bare med dette, i ganske nøyaktig 6 fulle 7,5 timers arbeidsdager. Dette ønsker han visstnok å fortsette med. I buddhismen er gleden over å gi Dana (Sanskrit: दान) en sentral del av vår praksis. Du kan gi av sin tid, kompetanse, et bestemt arbeid, kakebaking, økonomisk bidrag osv. Ordet dugnad stammer fra norrønt

dugnaðr og betyr «hjelp, god gjerning eller kraft», beslektet med det norske ordet «duge». Våren 2004 ble ordet det kåret til Norges nasjonalord. Som de aller fleste kjenner til er dugnad et ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Dana har disse 15 årene vært praktisert av mange og har bidratt til at Sotozen har kommet dit vi er i dag. I Japan kalles en som støtter et tempel for en danka檀家. Har du lyst til å bli en Danka, men vet ikke hva du kan bidra med, da er et medlemskap det aller enkleste. Det er gratis og en fantastisk støtte i vårt arbeid. Velkommen til vår dugnad!www.sotozen.no/bli-medlem

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284