Den Norske Sotozen Buddhistorden

Balanse i sinn – balanse i regnskaper

For mange er våren en tid for årsmøter og regnskaper. Vårt møte med årsmelding er unnagjort og vår autoriserte revisor Omsland har funnet regnskapene perfekt i balanse. I 16 år har styret arbeidet på dugnad og blant annet sørget for å levere korrekte regnskapstall til Fylkesmann og Stiftelsestilsynet. En stor takk til alle sammen som stiller opp for arbeidet med klosterprosjektet og en zenbuddhistisk praksis som vi vet betyr mye for mange. Vi setter utrolig stor pris på dere medlemmer som bidrar til at vi hvert år får verdifullt tilskudd fra staten. Uten dere ville vårt prosjekt vært vanskelig. En stor takk også til dere som i tillegg støtter klosterprosjektet med 100 kroner (eller mer) per måned. Vi håper at flere ser at dette er et verdifullt bidrag til prosjektet. http://www.sotozen.no/ordenen/byggefondet

Medlemsnytt vil om kort tid gå ut til alle ordenens medlemmer, med bl.a. revisormelding og resultatregnskaper for 2017. Vi er endelig i møte med bank for å finansiere kjøp av en passende eiendom. Våre regnskapstall viser at vi år for år øker, både i antall medlemmer og i den nødvendige likviditet. Dugnaden fortsetter og vi har tro på at våren vil bringe organisasjonen et stort løft. Fra kontoret i vårt lille tempel i Kristiansand ønsker vi dere en god og fredfull påskeferie. http://www.sotozen.no/bli-medlem

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284