Den Norske Sotozen Buddhistorden

Kan du nevne èn eneste grunn til at vi skal ære Buddha?

Om spørsmålet var av oppriktig interesse eller religiøs hovmod trengs ikke å spekuleres i, men jeg svarte: «Nei èn blir for vanskelig, men jeg kan gi deg 13 årsaker til at vi ærer Herren Buddha. Den første skal du tenke på hver dag i året, de 12 neste for hver av månedene. Så snakkes vi igjen om nøyaktig ett år. Da kan du fortelle meg om det finnes èn eneste grunn til å ære Buddha». I vår sotoiske troslære nevnes 13 grunner til å ære. Hva andre tradisjoner angår har de kanskje flere, muligens færre eller det samme antall bare annerledes formulert?

For den interesserte; vi ærer Buddha -
1) Fordi han i sannhet er en stor mester som har vist oss veien til selvinnsikt og visdom gjennom å praktisere oppmerksomt nærvær.
2) Fordi da gudene anmodet den kommende buddha om å stige ned fra himmelen og la seg gjenføde som et menneske, for å finne en vei ut av den lidelsen, gjorde han således.
3) Fordi han forsaket kongetronen og et liv i luksus for å finne en vei slik at han kunne lede alle mennesker til visdom og tilfredshet.

4) Fordi at selv da ondskapen forstod at den kommende Buddha var nær ved å bli opplyst og lokket ham med all verdens rikdom, eller forsøkte å ryste ham med sin hær av ondskapens soldater, satt han klippefast og lot seg hverken friste eller bevege.
5) Fordi Herren Buddhas ord er sant og hans lære er og vil alltid være den sanne vei.
6) Fordi Buddha er vår far, som lærer sine barn om medfølelse med alt levende.
7) Fordi Buddha er uforlignelig blant mennesker og som gav oss De fire edle sannheter og Den edle åttedelte vei som leder oss til Nirvana - ut av grådighet, hat og forvirring.
8) Fordi veien til frelse er erkjennelse av Den edle åttedelte vei og mennesket sin egen frelser.
9) Fordi Buddha forstod, ved sin opplysning, at vi alle har den samme Buddha-natur og at vi derfor skal leve i respekt for hverandre, i glede og i fred med alle levende.
10) Fordi at hans uforlignelige visdoms lære hverken opphøyes eller nedvurderes, den er det som er og det som er betrakter vi i hellighet.
11) Fordi da han våknet og ble en Buddha brukte han resten av sitt liv til å hjelpe andre å oppvåkne.
12) Ved det uselviske løfte: Uansett menneskehetens mangfold, jeg lover å redde dem alle.
13) Fordi det er vanskelig å bli gjenfødt som et menneske, enda vanskeligere å bli en opplyst.

For øvrig er vel den beste måte å ære buddha på, selv å bli en Buddha!
God vår!

Våren endelig,
Buddha kommer frem igjen,
Var aldri borte.

Haiku av Såzen

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284