Den Norske Sotozen Buddhistorden

Vi gratulerer med dagen 8. mars

Uten disse to kvinnene - ingen buddhisme!
Buddhas biologiske mor er opplagt en betydningsfull kvinne sett med buddhistiske briller, men etter henne så er kanskje hans tante Pajapati, buddhismens aller viktigste. Jeg våger den påstand at prins Sidharta kanskje ikke ville blitt en Buddha og at nonnene ikke hadde fått noen plass i det buddhistiske fellesskapet uten den sistnevnte kvinnen!
Da Buddhas mor, dronning Maya gikk bort sju dager etter at hun fødte sin sønn, tok hennes yngre søster over morsrollen og oppdro gutten som sin egen.

Begge kvinnene var gift med Buddhas far kong Suddhodana, som med Pajapati hadde sønnen Ananda og datteren Nanda. Da kong Suddhodana gikk bort bestemte Pajapati seg for å bli nonne.
Det er oss fortalt at mens Buddha oppholdt seg i klostret ved Banyanparken i Kapilavatsu fikk han besøk av sin tante. Hun hadde lenge ment at kvinner burde ha en likeverdig plass i fellesskapet. Med barbert hode, iført munkekappe og 500 kvinner i ryggen, ba hun Buddha om å bli ordinert. Ananda spør Buddha:
«Herre, er kvinner i stand til å forstå læren og bli opplyst?». Buddha svarte «Ja, de er det». Ananda fortsatte: «Dersom det er slik at kvinner i stand til å forstå læren og bli opplyst, og siden hun er din tante, har fostret deg og gitt deg melk av eget bryst, ville det ikke være en god ting om kvinner fikk plass i Den hellige freds orden?».
Og slik ble det og hun fikk Dharma-navnet Mahapajapati. Maha betyr «Stor». Etter å ha mottatt læren av Buddha fikk hun stor innsikt og ble en betydningsfull kvinne, kanskje spesielt for nonnene, men uten tvil for hele vårt buddhistiske fellesskap.
Det fortelles at da Buddha oppholdt seg i Devramvehera klosteret i Sravasti forkynte han at fordi Mahapajapati hadde utvist anselig besluttsomhet, tålmodighet og mot, i tillegg til å være svært vis, skulle hun ha tittelen: den høyst ærverdige eldstesøster og leder av nonneordenen. Det sies at hun ble 120 år gammel. Da hun gikk bort ble det holdt gravferd med Buddha og andre munker og nonner til stede. Dette er i følge historien den eneste begravelsen Buddha noensinne var til stede i.

Dermed startet en lang og historisk matriarkalsk linje med kvinnen Mahapajapati. I vår ordenens Observans side 79 kan du se hele linjen med kvinner fra India gjennom Kina og Japan frem til vår tid. http://www.sotozen.no/images/pdf/sotozen-observans-digital-utg-2017.pdf
Jeg tar i denne anledningen også med noen ord av vår ordens grunnlegger Eihei Dogen (1200-1253) som for øvrig hadde en kvinnelig disippel, nonnen Ryonen. I et notat kalt «Raihai Tokuzui – Bukk og få innsikt i det essensielle», skriver Dogen:
«Det er ingen tvil om at det finnes mange menn som ikke vil vise kvinnene eller nonnene respekt, selv om de har forstått og videreført den sanne Dharma. Disse mennene forstår ikke Dharma og siden de åpenbart ikke studerer den er de som dyr og ikke i nærheten av de mange Buddha og Buddha-forfedre. Nå for tiden finnes noen ekstremt idiotiske menn som kun ser på kvinnen som kokker og sexobjekt. De har ikke forstått at en slik måte å tenke på kommer av at de har et feilaktig syn på tingene.»

Den store zenmester Dogen hadde studert i Kina og var vel bevandret i deres språk og buddhistiske historie. I forbindelse med likeverd trakk han ofte frem eksempler fra Kina hvor nonnene som hadde våknet i Dharma fikk embeter som abbedisser ved klostrene og ble invitert til å gi forelesninger. Dogen tydeliggjør likeverdet i den grad at både hunkjønn og hankjønn opphører. Han oppfordrer til å finne en god lærer, om det er en mann eller kvinne er fullstendig uvesentlig.

Avslutningsvis er det vel ikke annet å si enn at vi menn bør ta de store mesteres lære og formaning til etterretning – enten de er menn eller kvinner. Som buddhister samler vi våre hender og senker vårt hode for buddhismens store kvinner.
Ønsker du å støtte vårt arbeid for bl.a. likeverd i buddhismen er du hjertelig velkommen som medlem av vårt fellesskap: www.sotozen.no/bli-medlem
Ha en riktig god kvinnedag!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284