Den Norske Sotozen Buddhistorden

For de som tenker på å bli munk eller nonne

Zenmester Eihei Dogen (1200-1253) skriver i Zuimonki - kapittel 3 del 2:
En nonne spurte zenmester Dogen: «Også helt alminnelige kvinner studerer jo buddhismen. Er det noen grunn til at en nonne, på tross av noe få menneskelige laster er uskikket til slike studier?» Dogen svarte: «Du tar feil. For selv om helt alminnelige kvinner kan studere buddhismen og bli opplyste, de som har forlatt det sekulære livet og blitt nonner vil ikke fatte Buddhas vei med mindre de utviser rett besluttsomhet.

Det er ikke slik at buddhismen skiller mellom mennesker, men at mennesker ikke går Buddhas vei. Munker og legfolk har som regel ulik tilnærming. En legmann som har en munks tilnærming kan frigjør seg fra alle illusjoner, men en munk som ikke tar sin praksis på alvor bare forverrer sin situasjon. Disse to tilnærmingene til Buddhas vei er ulike. Det er ikke det «å gjøre» det som er vanskelig, men det å gjøre det «ordentlig».Den praksis som handler om å forsake den materielle verden for å erkjenne Buddhas vei virker forlokkende på mange, men få er det som gjør der «ordentlig». Forståelsen av fødsel og død er noe av det viktigste og hvor erkjennelsen av forandringer og forgjengelighet er stri. Så ikke ta lett på din tilnærming. Forsaker du den materielle verden, så forsak den! Begreper som legmann, innvidd eller prest har absolutt ingen betydning.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284