Den Norske Sotozen Buddhistorden

Begrepet bønn i ulike religioner

Forum for tro- og livssyn i Kristiansand arrangerte dialogkveld. Filmen «BØNN» regissert av Lars Petter Gallefoss ble etterfulgt av et panel hvor ulike religiøse ledere snakket om betydningen tro i sin tradisjon.

God kveld alle sammen. Som buddhistprest er jeg spurt om å si noen ord om bønn.
Aller først er det viktig for meg å presisere at buddhismen ikke er en homogen gruppe mennesker som forholder seg til de mange ting på ett og samme vis. Buddhismen består av mange retninger, mange tradisjoner og der til et mangfold av kulturer, språk, skikk og bruk.
Innenfor buddhismen finner vi altså et stort spekter - fra enkle pragmatiske tilnærminger til de esoteriske, svært åndelige, spirituelle og dypt religiøse. Bønn kommer til uttrykk på mange ulike vis i buddhistiske praksis. Felles for alle buddhistkulturer er at vi samler våre hender og bøyer vårt hode. Noen ganger legger vi sågar pannen mot gulvet.

Disse uttrykkene er manifestasjon av Dharma, Buddhas lære og knyttes til trosbegrepet, et sannhetens ord og om en sann vei som leder til erkjennelsen.
Bønn, slik vår tradisjon ser det, er menneskets innerste ønske om å oppfylle troen. Ved bønn uttrykkes og forsterkes vår intensjon om oppriktighet og rettskaffenhet. I bønnen kommer våre håp og ønsker til uttrykk, for både oss selv, for andre, for generasjoner som kommer og for verden.
Bønnen kan være åpen og privat: Hvor vi retter våre innerste tanker mot det store universet eller konkret til Buddha, bodhisattvaene, patriarkene eller matriarkene. Vi skal ikke glemme kvinnene.
Bønnen kan være i form av faste messer og der tilhørende resitasjon av skriften. Ofte sammen med liturgiske instrumenter som klokker, bjeller trommer osv.
Bønnen, etter tradisjonen, utføres gjerne framfor et alter med ikoner eller statuer, blomster, lys og røkelse.
Buddhistisk lovsang kan sees på som et element av bønn.
For eksempel så resiterer vi munker og nonner «kappens bønn» enten høyt i fellesskap eller stille inni oss, før vi aksler kappen. Bønnen forteller hva kappen symboliserer, pliktene og håpet den representerer.
Jeg kan bare anta at for de som bruker bønn i en eller annen for, finner det betydningsfullt. For noen er bønn en viktig del av det å være buddhist, mens for andre er det andre deler av vår buddhistiske praksis som er viktig.
Finn din egen vei om du vil - Buddhas lære er fin på den måten. Takk for meg!

Øvige panledeltakere:
Siv Berge (Baihai)
Odd Bjarne Ellefsen (Den norske kirke)
Kjetil Nordbø (Humanetisk Forbund)
Akmal Ali (Muslimsk union)
Lasse Gallefoss (Pandoram Film).

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284