Den Norske Sotozen Buddhistorden

Buddhas bortgang

Fra morsdag og feiring av livets begynnelse til Buddhas bortgang og livets slutt. I kveld var vi samlet til «Vår frelsers messe» og lovsang som er en årlig markering av Buddhas død.
Buddha sier det er vanskelig å fødes som menneske.. Det er sikkert sant, men det er neimen ikke alltid så enkelt «å leve» som menneske heller. Når vi buddhister minnes Buddhas eller andres død, uten familietilknytning eller i nær relasjon, så er det med tanker om livet. Når livet reflekteres over ser vi at det er både skjørt og robust, lettvint og strevsomt, gledelig og sørgelig, kortvarig og langt. Middelveien er å være glad når vi har noe å glede oss over og sorgfull når vi opplever fortvilelse. Ingen kan bare leve i gleden eller i sorgen. Så lever og dør vi ikke bare for oss selv. Buddhistisk altruisme er menneskets grenseløse

og uselviske holdning og handling overfor vår neste. De som har overskudd og kapasitet har en etisk plikt til å dele med de som føler tomhet og utilstrekkelighet. Slik kan vi i vår buddhistiske praksis sette oss selv til siden, for enten å hjelpe andre eller selv motta hjelp.
Vår ordens grunnlegger, zenmester Dogen skrev høsten 1233: «Fødsel er et uttrykk for en total tilstedeværelse i dette øyeblikket. Døden er et uttrykk for en total tilstedeværelse i dette øyeblikket. De er som vinter og vår. Du ville ikke kalle vinter for starten på våren, heller ikke sommer for slutten på våren».
Takk til dere som hadde anledning til å dele kvelden med oss i vårt lille tempel. Takk alle ordenens medlemmer som er spredt utover alle landets fylker. Takk også til dere som kommer til å støtte oss med et medlemskap som betyr mye for mange og som er helt gratis http://www.sotozen.no/bli-medlem
Du kan se flere bilder på Facebooksiden. Alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284