Den Norske Sotozen Buddhistorden

Gratulerer med dagen alle mødre

Mor, mamma eller moder er ikke bare knyttet til kvinnen som bar oss fram og fødte oss, men også et symbol på alt som gir liv. Uttrykket «Moder jord», som er en del av vår dagligtale, er det vi kaller en personifisering av naturen som noe livgivende, nestekjærlig og oppofrende. Ordet «natur» kommer fra det latinske ordet «natura» og betyr «fødsel» og «in natura» betyr «i naturlig tilstand». I Buddhas lære er det denne «naturlige tilstand» eller «buddha-naturen» som vi søker å erkjenne eller våkne til. Buddhas mor Mahamaya, som gikk bort bare få dager etter å ha født sitt eneste barn, bør så vist minnes på morsdagen. Kvinnen og moderrollen er sentral i buddhismen. Vi husker Buddhas tante Mahapajapati som både var hans fostermor og kvinnen vi kan takke for nonnenes plass i vår buddhistiske fellesskap.

Et annet viktig symbol på kvinnens sentrale plass i buddhismen er Avalokitesvara. Det er noe uenighet om hvorvidt han var en fremtreden disippel av Buddha eller om han er Buddhas medlidenhet i legemlig form. Avalokitesvara gestaltes i forskjellige former, enten det er fire armer eller hundre, sittende, stående med en flaske eller skriftrull i sinn hånd. Ikke sjeldent er han gitt en feminin eller kvinnelig fremstilling med et barn i sine armer. «Han» blir også kalt «Den hellige freds ordens mor» og representerer det livgivende, selvoppofrende og medfølende i Dharma. Avalokitesvara er en betydningsfull helgen i mange buddhistiske kulturer og kommer blant annet til uttrykk i lovsang. Vi har naturlig nok en lovsang med tittelen: Se ham den nådige Avalokitesvara. I våre klostre i Japan markeres Avalokitesvara hver måned på den 18. dagen. Kanskje vi i Norge skulle legge den til morsdagen? Ha en fortsatt god morsdag.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284