Den Norske Sotozen Buddhistorden

Kjære venner i Dharma

Det går bokstavelig talt mot lysere tider. Vi har aldri før fått så mange nye medlemmer i løpet av årets første måned som i år. Det betyr at stadig flere finner arbeidet vårt viktig og planene for et kloster i Norge spennende. 3793 personer følger oss på Facebook, velkommen skal dere være. I neste uke samles styre til årsmøte i ordenen og stiftelsen hvor bl.a. regnskapstallene er svært positive. Dette er takket være våre medlemmer som statens gir oss et verdifullt tilskudd for, støtteavtalen som mange er med på og fordi alle som sitter i styre og stell arbeider uten honorar. Vi håper at vi ganske snart kan kjøpe en eiendom som kan utvikles og passe vårt formål og vår praksis.
Vi gleder oss over stadig lysere tider. http://www.sotozen.no/bli-medlem

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284