Den Norske Sotozen Buddhistorden

50.000 kroner i gave

Fra en usedvanlig sjenerøs dame har vi nylig mottatt en stor donasjon. Vi takker hjertelig og vet at den kommer til stor nytte i vårt klosterprosjekt. 

Vi benytter anledningen til også å takke alle dere som er med og støtter oss med et månedlig beløp.

Alt vel for alle levende i nye året.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284