Den Norske Sotozen Buddhistorden

Året i Haugesund Zensenter

Ja, så har allerede et år har gått siden Haugesund Zen Senter ble formelt etablert. Initiativet kom ut av et sterkt ønske om å ha et Zen buddhistisk felleskap å praktisere sammen med her lokalt på Haugalandet. I mangel av et slikt miljø tok jeg initiativ til å starte opp Haugesund Zen Senter for å tilrettelegge for et sted og et felleskap hvor mennesker som er praktiserer og interessert i Zen og Zen-Buddhisme kan møtes og praktisere sammen. Roger Stavland og Henrik Kolstø Hansen (Taii) ble med på etableringen og vi signerte alle på stiftelses dokumenter med vedtekter og formålsparagrafer i fellesskap.
Nå har et år passert siden oppstarten av Haugesund Zen Senter, og dette første året vil jeg oppsummert si har vært et godt oppstartsår. Vi har fått god støtte og hjelp av vår lærer Såzen Kusano Larsen Roshi. 3 ganger har han besøkt oss og gjennomført 3 innføringer i zen og zazen for nye medlemmer, samt avholdt en mini sesshin for 11 deltakere med både zazen-praksis, undervisning og innføring i Kalligrafi, innvielser og en sosial sammenkomst over en flott middag laget av vår egen kokk Henrik Taii. Vi fikk i denne anledning også hyggelig besøk av David (Seizan) fra Florø.

3 mennesker fra senteret har til nå valgt å innvie seg i Den Norske Sotozen Ordenen etter senteret ble etablert, til sammen er da 4 medlemmer innvidde ordenen. I løpet av dette året har vi gjennomført ca 35 zazenkai og per i dag er vi ca 15 kvinner og menn som sitter sammen i zazenkai regelmessig. Helt mot slutten av året har vi også fått etablert vår første selvstyrte studiegruppe som skal jobbe med ulike Zen buddhistiske temaer fremover.
2017 har vært en fin start, og jeg gleder meg til å ta fatt på nyåret. Allerede i slutten av januar skal vi ha ny innføring og ny mini session. 
Til vi møtes igjen ønskes alle i Sotozen ordenen og i Haugesund Zen Senter fredfulle og harmoniske dager frem mot ny året.
Gassho! 
Trond Jostein Kåei Pettersen
Leder av Haugesund Zen Senter

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284