Den Norske Sotozen Buddhistorden

Takk for 15 fine år!

I går kveld var vi samlet i Kristiansand for å markere at Sotozen orden har vært i Norge i 15 år. Nydelige mennesker fra nært og fjernt hadde, til tross for julebord- og førjulsstrid, tatt turen og tatt med mat for et felles måltid. 8. desember markerer slutten på stilledagene og er dagen da Siddhartha Gotama ble den historiske Buddha. 10 desember fungerte like fint og kvelden startet med en kort lysmesse til minne om Gotamas opplysning. Etter høyoffer ble Hjertetalen resitert og lovsangen «O hellig er din visdoms lys». Mens vi spiste og koste oss ble det vist «lysbilder» over historien om hvordan ordenen i Norge ble til, det som har skjedd og hva som er gjort i løpet av disse 15 årene. Broder Dåshu, som er den første munken ordinert på norsk jord, hadde konferert med kollegiet som besluttet å bruke anledningen til en liten overraskelse. Såzen som har vært munk og i aktiv tjeneste i 20 år ble tildelt tittelen «eldstebroder». Som bevis på ble tittelen med et bilde av en gammel, skallet mann med rullator festet til kragen. 

Fra Nishiumi Roshi, som er abbed ved Saifujuji tempel i Yokohama, mottok vi et «gratulasjonstelegram» som vi satte stor pris på. Han har fulgt oss alle disse årene, besøkt vårt lille tempel og er overbevist om at vi vil lykkes i etablering av et tempel/kloster i Norge. Såzen har vært assistent i hans tempel i Japan og broder Dåshu har vært på besøk ved flere anledninger. Nishiumi Roshi er en av vår ordens store velgjørere og vi benytter anledning til å si hjertelig takk og på gjensyn.

Et høydepunkt denne kvelden, som ved vårt tiårsjubileum, var vår spesielt inviterte gjest Levi Geir Eidhamar som er dosent ved Universitetet i Agder. Han er teolog og prestevigslet, men har undervist på HiA og nå UiA i 25 år med en doktorgrad i etikk. I kveld snakket han om hvor viktig medfølelse er og den buddhistiske medfølelsen som er grenseløs, men som ikke bare er knyttet til våre aller nærmeste, men alt levende og for alle kommende generasjoner. Han fortalte at Sotozen er et viktig vindu for nordmenn til Østens zen-filosofi og meditativ praksis. Eidhamar sa også at Sotozen, med det viktige arbeidet vi gjør og den praksis vi representerer, gjør Norge til et bedre land. Tusen takk for de vakre ordene vi vil ta med oss med i årene som kommer.

Kvelden ble avsluttet med lovsangen «Ved Herren er en glede stor».

Til sist vil vi benytte denne anledningen til å takke alle som har støttet oss disse 15 årene, med gode spørsmål, med gode ønsker, med et medlemskap, med månedlig støtteavtale til vårt kloster, med vår hjemmeside, med regnskap, og ikke minst med vennskap i Dharma.
Vi gleder oss til hva de neste 15 år vil bringe. Alt vel! Se flere bilder på Fb-siden vår.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284