Den Norske Sotozen Buddhistorden

Ti år med dialogarbeid

Lørdag 21. oktober feiret Forum for tro og livssyn i Kristiansand seg selv med et seminar og en middag. Se flere bilder på vår Fb-side.

Seminaret med tema «Et livssynsåpent samfunn» ble avholdt i Kristiansand folkebibliotek fra kl. 13.00-16.00. Styreleder for FTL Anett Andersen ønsket velkommen og ledet videre av Hans Christian Vadseth. FTLs historie ble fortalt ved daglig leder Liv Mørland. Innlegg av Anne Sender, spesialrådgiver i Samarbeidsrådet for tro og livssyn og Shoaib Sultan, rådgiver med fokus på ekstremisme, Antirastistisk senter. Samtale fra scenen ledet av Vadseth. Deltakere: Freddy Berg (Domprost, Den norske kirke) Terje Næss, leder i kulturstyret i kommunen, Ingrid Elisabeth Smith (Humanetisk Forbund), Anne Sender og Shoaib Sultan. Vi fikk et musikkinnslag på nydelig Hang-drum ved Geir Strandenæs Larsen.

En viktig begivenhet var signering av Felleserklæring. Ledergruppen i FTL har i lengere tid utformet en erklæring som er den første av sitt slag i landet. I tillegg til styreleder og daglig leder ble felleserklæringen signert av 12 medlemsorganisasjoner: En buddhistisk, en humanetisk, tre muslimske og sju kristne. Ledere fra disse har signert følgende erklæring:

FELLESERKLÆRINGEN

Vi erklærer med dette at alle mennesker som hører inn under norsk lov og i våre fellesskap skal respekteres for valg av sin tro eller sitt livssyn eller tolkning av disse.

Vi tar avstand fra alle former for vold, trakassering eller diskriminering, også den
som følger av at mennesker i våre fellesskap vurderer, ytrer ønske om eller har konvertert til annen tro eller livssyn.

Vi tror at kunnskap om hverandre og hverandres tro og overbevisning er den
eneste måten å kunne forstå hverandre på, og dermed også skape trygghet og fred.

Vi er enige om å snakke respektfullt med og om hverandre, og at den gode dialog gjør det lettere å samarbeide om løsninger på viktige spørsmål, og utfordringer i samfunnet.

Vi vil vise at vi verdsetter våre rettigheter og akter våre plikter, i respekt for
mennesket, naturen, norsk lov og FNs menneskerettighetserklæring.

Jubileumsmiddagen
Middagen ble avholdt på Grønt Senter kl. 17.30-21.00 ledet av leder for ledergruppen i FTL. Såzen har vært med i dialogarbeidet siden starten. Duket til fest med fantastisk syrisk middag og lekkert kakebord. Velkomsthilsen ved styreleder Anett, allsang og underholdning med Herman og andres, og Frode Gallefoss og Runar Nørseth. Imam Akmal Ali takket for maten. Fra fylkeskommunen var Anne Ma Timenes til stede med en sjekk på 10000 til det videre arbeidet. Mette Gundersen fra bystyret var også gjest og med få tastetrykk på mobilen var vi sikret 5 muligens 10 tusen kroner fra kommunen. Liv Mørland snakket om hvor FTL går nå og hva som trengs av entusiasme, deltakelse, etc. Som avslutning på festen siterte Såzen noen ord fra en av Hans Majestet Kongen taler:

«Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting». (Her skyter Såzen inn at Hans Majestet godt kunne kostet på seg å nevne Buddha, men er man konge så er man konge.. Latter fra salen). Kongen fortsetter: «Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet. At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk. At Norge er ett».

Takk til Kongen og for ti flotte og lærerike år med religions- og livssynsdialog. Vi ser frem til ti nye med dobbelt så mange medlemsorganisasjoner. Måtte dette finnes i alle norske byer!

Takk til broder Kandå for godt arbeid i arrangementskomiteen, til Lisa for kakebaking og til Myånin som hjalp meg å holde orden på programmet.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284