Den Norske Sotozen Buddhistorden

Munker og nonner fra hele Europa

I fire dager 29. – 2. oktober har vi vært samlet for praksis, studier og for fellesskap i La Gendronniere kloster 2 ½ time fra Paris. I tillegg til morgen-zazen og messe hadde vi fordypning i deler av vår sotoiske liturgi, med sjefen vår i Europa, nonnen og zenmester Sasaki. Vi hadde også en flott forelesning av zenmester Takahashi (abbed ved ved Chigenji kloster i Japan) om verdiene knyttet til vår monastiske praksis, enten vi er munker og nonner eller legfolk i Dharma. Det samtales også om veien fremover for vår Orden i Europa. I dag er det kun ved våre klostre i Japan at vi får godkjent studier og praksis, men det arbeides med planer for at ett av klostrene i Nord-Amerika og i Europa kan få slik status.

Turen var en sterk og lærerik opplevelse for broder Kandå som var med for første gang. Klosterlivet er så vist ingen piknik, men lange dager med oppmerksomt nærvær, ansvar, arbeid, stillhet, studier, vennskap og ikke minst et felles løfte – om å være fredfulle og bidra til fred med andre.
Støtt oss med et gratis medlemskap og hjelp oss i det viktige arbeidet i kjærlighetens og i visdommens Dharma: http://www.sotozen.no/bli-medlem
Se flere bilder på vår facebookside.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284