Den Norske Sotozen Buddhistorden

For fred i Burma

Konflikten i Myanmar er fryktelig å være vitne til. Min gode venn Akmal Ali ringte meg forleden og spurte om vi ville være med å vise støtte for alle som er berørt i denne konflikten. Det vil vi gjerne og vi har satt sammen i dialogens ånd og spør oss om hva er det som egentlig skjer i Myanmar? I denne lange konflikten har spenningen gradvis bygget seg opp mellom buddhistene og muslimene i Rakhine og «Falske» nyheter spres og forverrer konflikten. FNs generalsekretær har sakt at myndighetens håndtering av konflikten ligger tett opptil etnisk rensing.Burma er kjent for å være en nasjon som er bygget på Buddhas lære og buddhistiske verdier.

Når det er ro i et land og et folk er det enkelt å spe om seg med verdier, men det er når det oppstår konflikter at nettopp disse verdiene burde anvendes og ikke glemmes. Av noen buddhistiske verdier nevner vi: vennlighet, sinnsro, toleranse, aktverdighet, likeverd og ansvar.
Kunnskap er alltid viktig, men den må bygges på gode holdninger og et godt hjerte. Om det er «du og jeg» eller om det er myndighetspersoner så må hjerte ofte komme foran hode! Vi forventer at myndighetene i Burma løser denne konflikten raskt selv om det er for sent for mange.

Når det gjelder hvilke kamper skal kjempes, så er det noen ganger er det bedre med fred enn med seier!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284