Den Norske Sotozen Buddhistorden

Buddhistisk barnesigne

I vårt tempel ble i dag vesle Indi Alexandra velsignet etter tradisjon. Tilstede var mor og far Anette og Rein sammen med familie og venner. Til lykke med dagen!
Se flere bilder på vår facebookside:
https://www.facebook.com/sotozennorge/photos/pcb.

1417008038396268/1417007368396335/?type=3&theater

 

Er du interessert i zen eller buddhisme er du velkommen som medlem: http://www.sotozen.no/bli-medlem

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284