Den Norske Sotozen Buddhistorden

Den edle åttedelte veien. Del 8 – Rett konsentrasjon.

Selv om den åttende delen kalles rett konsentrasjon (samma samadhi), har den en langt bredere eller dypere betydning. Rett konsentrasjon kan forståes som den totale tilstedeværelse eller åndsnærværelse og som oftest er et resultat av mange år med zazen-praksis. Når vi ser nærmere på ordet «samadhi» som kommer fra begrepet «sam-a-dha» som betyr «å samle» eller «å forene».Interessant er det også å se på ordet «samma» som vi gjerne oversetter med «rett/riktig», men kan likeså bety «hel» og «komplett».

Del åtte av den Edle åttedelte vei kan da forståes som «en komplett forening», en symbiose av alle åtte delene. De er all sentrale hver for seg, men er samlet slik som åtte ulike spiler i et hjul er samlet i ett og samme nav.Det er med andre ord denne «komplette forening» som vi kaller «opplysning» som er essensen i Buddhas lære. Å praktisere zazen og buddhas lære er å søke den visdom som ligger i det å være et menneske. Buddha forstod hva det vil si å være et menneske og veien dit sammen med en metode som slukker grådighet, hat og uvitenhet og leder til innsikt, tilfredshet og fred.

Det hender vi får kommentarer på sidene våre og som karakteriserer Buddha og buddhismen i svært krenkende ordelag. Buddha var tydelig på at vi skulle ta dette med knusende ro, Det viser bare hans visdom men også hans respekt for det vi kaller «ytringsfrihet».

I Kåre A. Lies oversettelse av Digha Nikaya 1. del sier Buddha: «Hvis noen skulle kritisere meg, læren eller fellesskapet så bør dere ikke bli sinte, misfornøyde eller føle motvilje av den grunn. Hvis dere skulle bli sinte eller nedstemte av dette, blir det bare til hinder for dere selv. Og blir dere da i stand til å vurdere om det de sier er riktig eller galt?» Buddha er også tydelig på at «ros» (som fører til selvgodhet) også vil være til hinder for oss i vår praksis. Ros eller kritikk, vi må selv finne ut av hva som er sant.

Med dette avslutter jeg serien om den Edle åttedelte veien, men min praksis fortsetter.

1) Rett forståelse (Samma ditthi)
2) Rett tanke (Samma sankappa)
3) Rett tale (Samma vaca)
4) Rett handling (Samma kammanta)
5) Rett levvei (Samma ajiva)
6) Rett streben (Samma vayama)
7) Rett oppmerksomhet (Samma sati)
8) Rett konsentrasjon (Samma samadhi)

Alt vel!
Såzen

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284