Den Norske Sotozen Buddhistorden

Hipp, hipp, hurra, hurra, hurra!

Gratulerer med dagen! Vi samles i dag som én nasjon, ett flagg og en grunnlov. Så vil det i et demokrati alltid være noen som verken liker elementer i flagget eller deler av grunnloven. Det er viktig at vi bruker denne dagen på blant annet å tenke hva og hvor vi kommer fra så vi ikke blir helt historieløse. Samtidig må vi skue fremover og sørge for at landet vårt forblir et fredfullt og godt sted å leve.
Når vi i 1814 ble en selvstendig nasjon med ny grunnlov, var det Frederik Meltzer fra Bergen som sju år senere vant tegnekonkurransen om et nytt flagg. Med farger fra det danske og svenske flagget som danner to kors kan man elske eller mislike, men like fult så er det vårt norske flagg. Grunnloven har vært endret flere ganger i takt med utvikling og tiden vi lever i.


I vår buddhistiske tradisjon heter det at likestilling og likeverd er grunnleggende idealer. Men for at dette ikke skal bli begreper for spesielle anledninger krever det at vi er dette bevist hver eneste dag.
13. juni 1969 fikk vi lov om trudomssamfunn og ymist anna som sa at ulike religioner skulle behandles likeverdig. 1. januar 2009 ble grunnloven endret igjen og to av samme kjønn fikk rett til å inngå ekteskap. Når ting endres vil det alltid finnes en opposisjon og mange ganger blir det argumentert med at vi liker å ha det slik det alltid har vært. Sannheten er vel heller at det er svært lite, om noe som helst, som «alltid» har vært slik det er. Alltid er ufattelig lenge og hvor selv gudene kan ha mistet oversikten.

17. mai er en helligdag og en festdag for mange, og en god anledning til å være sammen med familie og venner. Vi har Sotozen-venner i alle fylker og i fra 10-15 ulike nasjoner inklusive de som «alltid» har bodd i Norge. Sotozen orden, i motsetning til noen religiøse tradisjoner, legger ingen føringer for hvordan medlemmene skal forholde seg til verken flagget eller feiringer.
Som buddhister har vi to flagg, det norske og det buddhistiske. En god buddhist måles ikke på om han flagger eller hvilke flagg som brukes, men om han er god. Gode ting kan læres. Buddha mente at læring var viktig og i Dhammapada vers 152 sier han: «Den som lærer lite vokser som en okse, mektig blir hans kropp, men ikke hans innsikt».

Så er spørsmålet – hvordan får vi mer innsikt? Kanskje svaret ligger i ordet «innsikt, at vi må «se» «innover» og betrakte oss selv. Og det finnes til og med en praktisk, fundert metode for dette som kalles Zenmeditasjon. Det er ikke helt enkelt og det krever som regel mange år med daglig praksis hver for å bli en zenmester. Det er heller ikke enkelt å bli tømmermester eller mesterkokk. Å få seg en utdanning, et arbeid og en inntekt man kan leve av er også krevende og det holder vi på med fra vi er seks til langt opp i tyveårene. Sannheten er at kunnskap og innsikt ikke kommer av seg selv, men det er mulig å gjøre begge deler.

Sotozen i Norge ønsker dere en riktig god og fredfull 17. mai.
Vennlig hilsen broder Dåshu, broder Såzen, søster Anjun og broder Kandå sammen med søster Yunen, broder Keidå og broder Bokkudå som ikke kunne være med på dagens foto.

Bli medlem du også og støtt oss i jubileumsåret.
Alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284