Den Norske Sotozen Buddhistorden

Haugesund zen-senter

Søndag gikk turen til våre Sotozen-venner på Vestlandet. Temaet for den innledende Dharma-talen er hentet fra Zenmester Dogens foredrag skrevet i Kyoto 1233 og heter "Å virkeliggjøre det faktiske forhold". Med det faktiske forhold menes det som er sant, rett og riktig, og å virkeliggjøre betyr å erkjenne. Svært ofte handler det om mysteriet; hva og hvem vi er. Metoden som benyttes her startet med Buddha og det han kalte Dhyana – meditasjon. Et sentralt element i denne meditasjonen var Sati – oppmerksomt nærvær. Når man så praktiserte dette var det med Samadhi – ens-rettet bevissthet. Disse kan vi kalle de tre pilarene i meditasjonen som i vår japanske tradisjon kalles za-zen. Za betyr å sitte og Zen betyr oppmerksomt nærvær. Zenmester Dogen presiserer at denne formen for meditasjon handler i all vesentlighet om å "betrakte" i motsetning til å vurdere, drøfte eller analysere.


Dogen sier det slik: "Å betrakte Buddhas (den oppvåknedes) vei er å betrakte seg selv, å betrakte seg selv er å glemme seg selv, å glemme seg selv er å virkeliggjøre de uendelig mange ting". Målet med denne formen for meditasjon er ikke å endre på ting eller fylle på med ting som man har lite av, men fult ut forstå eller virkeliggjøre alt det som allerede er der.

For oss munker og nonner er zen og zazen et eget fag. Et fag hvor teori og praksis henger sammen slik som i eksempelvis snekkerfaget. En snekkermester kan med andre ord mer enn å spikre og sage, slik som en zenmester må kunne mer enn å sitte med beina i kors. Vi studerer ikke bare hvordan Buddha underviste i meditasjon, men også kinesiske og japanske mestere og deres tilnærming og forståelse er på pensumlisten.
Dogen mener at å virkeliggjøre er synonymt med praksis, altså å praktisere zazen. Først ved å sitte, dernest gå, for så overføre et sinn av oppmerksomt nærvær til alt vi gjør.


Jeg takker for oppmerksomheten og for god zazen sammen i Haugesund. Til neste gang; la oss sitte for livet!

Takk til Kåei for invitasjonen, tilretteleggingen og det fine gruppebildet!

Alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284