Den Norske Sotozen Buddhistorden

På påskefjellet eller ikke!

Den edle åttedelte veien. Del 7 – Rett oppmerksomhet
Rett oppmerksomhet eller tilstedeværelse (Sanmai japansk og Samadhi Sanskrit) tilhører kategorien: konsentrasjon. Ordet Samadhi stammer fra Samadha som betyr «å samle» eller «å føre sammen».
Med andre ord en ens-rettet bevissthet. Så blir spørsmålet rettet mot «hva?» og «hvordan?».
I vårt daglige liv kan vi se denne formen for bevissthet på to måter: A) For eksempel konsentrasjon som bilkjøring hvor observasjon (sanseinntrykk) kombineres med analyse, beslutning og handling.
B) Konsentrasjon som en systematisk, meditativ metode hvor vi siter stille og foretar en «ren» observasjon av det som foregår, her og nå, øyeblikk for øyeblikk, i og utenfor oss selv.
La oss starte med bilkjøring, og selv om du ikke kjører bil så vil du forstå denne sammenligningen. I USA gjorde et forsikringsselskap en studie hvor de ville finne svar på hvorfor folk kolliderte så mye. Et ord som var gjennomgående i undersøkelsen var «dagdrømming».

Med andre ord var bilistene distrahert og ukonsentrert fordi de hadde drømt seg bort mens de kjørte bil. For øvrig ganske lett å gjøre når man har kjørt bil en stund. Altså var oppmerksomheten ikke ens-rettet mot bilkjøringen og trafikken.

På idrettsbanen har mangt et gull glippet fordi utøveren i et gitt øyeblikk har latt sin ens-rettet bevissthet bli forstyrret og erstattet av et annet sanseinntrykk eller tanke. Rett oppmerksomhet handler altså om å stå i det vi holder på med, gjøre en ting av gangen. Altså ikke å opptre vimsete, men oppmerksomme. Så hvordan skal vi bli flink til dette da?

Akkurat som idrettsfolk trener metodisk enten det er ski eller skyting, finnes metoder for trening av sinnet. Det holder dessverre ikke at vi bare er bevisst, men det er en klar forutsetning. Buddha underviste en metode han kalte Dhyana og som i vår tradisjon kalles za-zen (za er å sitte og zen er ens-rettet bevissthet eller oppmerksomt nærvær). Når vi sitter på dette viset kan denne ens-rettede bevisstheten enkelt la oss forstyrre av sanseinntrykk eller tanker. Da handler det bare om igjen å rette oppmerksomheten på det som er metoden eller oppgaven. En sitteperiode i vår tradisjon er aldri lenger en 45 minutter. Klarer du å sitte i Samadhi i 60 sekunder uten å bli forstyrret er du faktisk ganske flink. Når din stille, balanserte kropp og sinn forstyrres, er det bare å rette ryggen, trekke pusten og begynne på ny! Å begynne på ny er ikke å rykke tilbake til start, men å starte der du er. Andre steder finnes vel ikke!
Vi er enige om at det å være «oppmerksom» er en god menneskelig egenskap, både oppmerksomhet omkring oss selv (selvrefleksivitet) og utenfor oss selv (hengivenhet og årvåkenhet). Den oppmerksomhet som Buddha taler om her er et redskap til å forstå vår egen natur og gjøre oss til den aller beste utgaven av
oss selv.
Zazen som metode:
com/watch?v=nzbiijgwueuhttps://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
Vi inviterer deg til et medlemskap i Sotozen orden. Det er som Samadhi, helt gratis!
no/informasjon/bli-medlemhttp://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem
Med ønske om alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284