Den Norske Sotozen Buddhistorden

Internasjonal gledesdag

Verden har fått sin egen «gledesdag» som markeres i morgen 20. mars. Det er kongeriket Bhutan i Himalaya som har tatt initiativ til denne internasjonale gledesdagen og gjennom en diplomatisk kampanje har de fått dagen vedtatt i FN. Vi kan anta at alle 193 medlemsland vil markere denne dagen på mange og ulike måter.

Menneskeheten er mangfoldig og det er ulike ting som gir oss gleder ved livet. Det er dessverre ikke gitt alle mennesker å finne verken det som gir livet mening eller glede. Gleden over «bare å være til» er ingen enkel oppgave, men kanskje vi denne dagen kan finne glede i å glede noen annen.

«Om du skulle komme til å gjøre noe av det gode, se til at du gjør det igjen; for den som finner glede ved gode gjerninger vil samle seg av lykke».
Buddha – Dhammapada 118

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284