Den Norske Sotozen Buddhistorden

Lovsangprosjektet tar form

Så var det blitt to dager i Rud Studio hvor sangene skal festes til en CD. Dette bok- og CD-prosjektet er ikke av de aller største og det blir neppe noen omfattende turne på koret. Ideen om denne boken startet i Japan i 98 da jeg var novise i Sojiji kloster, men først i 2008 begynte arbeidet med tekstmateriale til 10 utvalgte sanger eller temaer. Tekstene ble til med en kombinasjon av hint fra de japanske sangene og fri diktning og skulle passe til vår tradisjon og vårt buddhistiske årshjul.

Våren 2013 presenterte vi prosjektet for pianist og musiker Vidar Bø, som heldigvis takket ja til å være med. Utfordringen var å finne et musikalsk uttrykk som hadde klare elementer fra både den norske og den japanske musikktradisjonen. Vi lyttet derfor etter likheter og forskjeller og var ute etter tonalitet og ornamentikk som vi mente passet for denne type lovsanger. Musikalske forsiringer som "krulling" eller "kobushi" på japansk, er et eksempel på elementer som norsk og japansk tradisjonsmusikk har til felles.


Buddhistisk lovsang er en tusen år gammel tradisjon i Japan. Det var buddhistiske pilegrimer som først brukte disse sangene, på sine vandringer til hellige templer og steder rundt i øyriket. Japanerne kaller disse buddhistiske lovsangene Goeika, mens det formelle navnet er Eisanka. Sangene deles inn i Goeika (korte vers) og Wasan (lengre vers). Tidlig på 1900-tallet var det Shingon ordenen, som er 400 år eldre Sotozen, som først samlet og systematiserte denne type sanger, som i dag går under fellesbetegnelsen Goeika. Lovsangskoler finnes i Japan i alle de store buddhistiske tradisjonene.
Sotozen orden som i dag er blant de aller største, hentet inspirasjon til sine sanger fra Shingon tradisjonen da de i 1952, på 700-årsdagen til minne om ordenens grunnlegger Eihei Dogen (1200-1253), besluttet å opprette sin egen lovsangskole. Skolen ble formalisert og fikk sitt særpreg i toner, klang og enkel instrumentering. Ordenens lovsang fikk navnet Baika Ryu Eisanka og betyr: Lovsangskolen plommeblomst.
Lytter vi til tonespråket i japansk lovsang forstår vi at den har sine røtter i landets nasjonale folkemusikktradisjon. Tradisjonelle blåse- og strengeinstrumenter som: Shakuhachi, Koto, Shamise og Biwa er i vår lovsangtradisjon byttet ut med en enkel lovbjelle og en klangfot som slås på med en liten hammer. Det kan også slås direkte på bjellen. I Norge har vi valgt kun å benytte lovbjellen og hammeren.
Lovsang har i dag blitt et eget fag ved klostrene hvor munker og nonner tilbringer sine år med studier, praksis og meditasjon. Liturgimesteren ved et kloster eller et lokalt tempel er ofte den som også underviser i lovsang.
I Japan er lovsang populært, særlig blant godt voksne kvinner. Lovsangskolen er delt inn i klasser av ulike nivåer, fra nybegynner til stormester. I dag finnes 6400 registrerte lovsangkor og utgjør til sammen ca. 175 000 mennesker.

Den norske sotozen buddhistordens lovsangkor ble formelt stiftet 8. februar 2014. Koret opptrådde for første gang 7. april 2014 på Sacra Art festivalen på Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand. Der ble to lovsanger urfremført, selv om de på dette tidspunktet ikke var helt ferdige. Siden har vi deltatt med sang på Sacra Art arrangement og gjestebud i regi av Forum for tro- og livssyn i Kristiansand.
Om markedet som nevnt er noe smalt for nettopp denne musikksjangeren, er disse lovsangene like fullt en selvfølgelig del av vår tradisjon og betraktes som et viktig bidrag i ordenens liturgi.

Som buddhistmunk (og skolelærer) håper jeg at boken, sangene og innspillingen kan være med på å formidle kunnskap, inspirere og glede. Kanskje kan dette inspirere andre buddhistiske tradisjoner i Norge til å presentere sine sanger på Norsk.
Vennlig hilsen broder Såzen
Ønsker du å være med å støtte vårt fellesskap, våre visjoner og prosjekter kan du enkelt gjøre det med et medlemskap – helt gratis:
http://www.sotozen.no/bli-medlem

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284