Den Norske Sotozen Buddhistorden

Norges første kvinnelige zenbuddhistprest

Etter fem års studier og praktikum i vårt tempel i Norge og over tre år med formelle studier i klostre i Japan, ble søster Anjun (40) prestevigslet sist november. Hun er ikke den første nonnen eller munken som har blitt ordinert i Norge, men den første som har fullført formell utdanning i Den norske sotozen buddhistorden. Melanie ble født i Nederland og vokste opp i Tyskland hvor hun studerte til omsorgsarbeider. Med spesiell interesse for dyr ble det i oppveksten mange år med ridning og hestestell. Hennes familie var ikke spesielt religiøse, men hun trakk mot den katolske praksis og tilbrakte tid som lekkvinne i katolske nonneklostre i både Tyskland og Nederland.

Etter sju måneder i Høysteinane kloster i Larvik som er et katolsk kvinnekloster tilknyttet den kontemplative nonneordenen Klarissene, tok hun kontakt med vårt kontor og ville gjerne besøke vårt lille tempel i Kristiansand. Troen på det guddommelig i en eller flere guder bærer hun med seg videre. Selv om ikke Buddha er en Gud, finner hun likevel noe opphøyd og guddommelig ved hans person og hans lære. Hun stilte spørsmål ved den strenge teologiske dogmatikken, kombinert med de begrensninger som den katolske kirken legger på kvinners deltakelse i kirken. Tanker om et liv som katolsk nonne vendte i retning av et liv som zenbuddhistisk nonne.

Den 21. august 2008 ble hun innviet (døpt) i Sotozen orden og fikk Dharmanavnet Anjun. Den 30. mai 2009 var hun ferdig med prøvetiden og avla løftene ved ordinasjon og mottok navnet søster Unshå Anjun. De neste årene studerte og praktiserte hun på lik linje med munkene og levde i tillegg fra hånd til munn og av strøjobber for et rengjøringsbyrå. Hun hadde ønske om å ta klosterskolen i Japan for å bli prest og de nødvendige forberedelser ble gjort.
Nå er hun heldigvis tilbake i Norge og et nytt kapittel skal skrives. Som buddhistprest er hun opptatt av likeverd, religion- og livssynsdialog og dyrevelferd. Som kvinne har hun også særlig interesse for nonnenes plass i buddhismen både i et historisk perspektiv, men særlig i tiden vi lever i.

Vi er stolt over å ha en kvinnelig zenbuddhistprest og er ganske sikker på at vi i kollegiet, ordenen og mange mennesker får glede av søster Anjuns kompetanse og hennes virke i årene fremover.

Vi takker Ordenens medlemmer, som alle er viktige, for all støtte og til Stiftelsens arbeid som blant annet er med på å sikrer vår nødvendige kompetanse. Viktige er dere også i arbeidet med å etablere et kloster for vårt felles virke til felles glede. Våre zenbuddhistiske studier og daglige praksis fortsetter i ordenens jubileumsår 2017 hvor vi senere i år vil markere 15 år i Norge.
En billedserie fra søster Anjuns reise finner du på Facebooksiden vår.
Ønsker du å støtte vårt zenbuddhistiske fellesskap med et medlemskap er du hjertelig velkommen.
http://www.sotozen.no/bli-medlem
Alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284