Den Norske Sotozen Buddhistorden

Messe til minne om Buddhas død

Hvert år på denne tiden holdes minnemesse over vår Herre og mester Shakyamuni Buddha. Ved å minnes hans liv, ærer vi ikke bare hans lære Dharma, men likeså selve livet. Messen avsluttes med lovsang nr. 4 «Vår far en Buddha stille vandre». På japansk heter denne messen Nehan Ki og betyr seremoni for den hvilende Buddha. I en alder av 80 år ble Buddha syk og mange hadde samlet seg for å høre hans siste ord. I talen advarte han mot å la seg friste av eiendom, spådom og av rikdom. Viktigere var det å leve et ærverdig liv, spise til faste tider og vise måtehold og takknemlighet. Buddha praktiserte som han talte i 45 år hvor meditasjon (Samadhi) og oppmerksomt nærvær (Sita) var en sentral del av hverdagen. Før han lukket øynene og åndet ut for siste gang sa han disse ord:

«For se, munker, nonner (alle som er tilstede) for nå i sannhet sier jeg dere, det finnes en årsak til all lidelse. Av alle ting er rett oppmerksomhet det dere bør etterstrebe».

Etter messen ble det zenmeditasjon (zazen) etterfulgt av et sosialt lag på templets kjøkken. Tusen takk til alle som hadde anledning til å være her i kveld. En takk også til dere som har vært med oss hjemmefra, om dere har ofret røkelse, lest fra Dharma eller satt i oppmerksomt nærvær.
Som mange vet leter vi etter et større sted for vår virksomhet. Med et slikt sted vil mange flere kunne ta del i messer, studier, retreater (sesshin) og jevnlige samlinger året igjennom.

To av Buddhas sentrale taler, den første og den siste, kan du lese i sin helhet i boken «50 fortellinger om Buddha. Se «Butikken» på ordenens hjemmeside,

Er du interessert i zen og buddhisme er du hjertelig velkommen i vårt fellesskap, som i år fyller 50 år i Europa og 15 år i Norge.
Alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284