Den Norske Sotozen Buddhistorden

Ny munk i Sotozen orden

Etter å ha vært medlem siden januar 2014 og ett år som postulant, mottok Steffen fra Kristiansand i dag ordinasjonen og henhører med dette under Den hellige freds kollegium av Sotozen orden. Det er en glede å se at ordenen vokser både i medlemstall og i fellesskapet av munker og nonner. En munke- eller nonneordinasjon er en lang prosess som blant annet krever en grundig refleksjon omkring egen praksis, studier og ikke minst hensynet til tjenesteplikten. Å være i andre menneskers tjeneste betyr at vi som munker og nonner må evne og sette egne interesser og behov til side og se og tjene andre. Selv om ordenen ikke plasserer munker og nonner over den alminnelige mann og kvinne, kommer vi ikke bort fra at medlemmer av Den hellige freds kollegium er tradisjonsbærere og danner fundamentet i vårt zenbuddhistiske felleskap.

Å bli et medlem av en tradisjon som er overlevert fra mester til elev i hundrevis av år er ikke noe alle har interesse av, men er samtidig for alle som er interessert i vår tradisjon. Kan vi se for oss en kirke uten prester, en moske uten imamer eller en skole uten lærere? En zenbuddhistisk tradisjon uten munker og nonner er vanskelig å tenke seg. Har du lyst må du gjerne støtte oss ved å registrere deg som medlem, noe som for øvrig er helt gratis:
http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/
Vi trenger nå et større sted for vårt tempels virke, en eiendom som enten kan leies eller kjøpes fortrinnsvis i Kristiansandsregionen og vil bli Norges første zenbuddhistiske kloster. Med både munker og nonner i vårt presteskap har vi tradisjon for og er stolt av å kunne tilby vigsel av både mann og kvinne så vell som likekjønnede med en og samme vigselsliturgi.
Velkommen skal du være til vårt zenbuddhistiske felleskap som fyller 15 år i Norge i år med medlemmer i alle landet fylker. Med ønske om alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284