Den Norske Sotozen Buddhistorden

Den edle åttedelte veien. Del 6 – Rett streben

Rett streben eller bestrebelse tilhører kategorien: konsentrasjon, og vi har vel alle hørt eller blitt fortalt at «Det er bare å konsentrere seg». Konsentrasjon er ikke «bare, bare» eller noe som kommer av seg selv, men må som regel øves på og læres som alt annet i livet. Vår dyktige læremester Buddha forstod dette og utviklet en metode som han kalte samadhi. I vår japanske tradisjon er det oversatt til Sammai og siden gitt et eget japansk uttrykk: Zazen. Za betyr å sitte og Zen betyr oppmerksomt nærvær. Metoden i Sotozen orden kan du se her.
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

For å bli flink til noe må vi som oftest gjøre det mange ganger, enten i et treningsprogram eller som en del av en praksis. Samadhi, eller evnen til konsentrasjon kalles også: «Å rette oppmerksomheten mot ett punkt». Forenkler vi dette så handler dette punktet om vår egen bevissthet her-og-nå, øyeblikk for øyeblikk. Metoden, om den praktiserer rett, leder til både selvinnsikt, ro i kroppen og et fredfullt og balansert sinn. Dessuten kommer evnen til konsentrasjon til nytte i de aller fleste av dagens oppgaver.

I Dhammapada vers 181 sier Buddha:
«Den vise fordyper seg i meditasjon og lever i fred og forsakelse. For det er slike åndsnærværende og forbilledlige Buddha selv gudene fryder seg over».

Vi inviterer deg til et medlemskap i Sotozen orden. Det er helt gratis!
http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/

Med ønske om alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284