Den Norske Sotozen Buddhistorden

Forberedelser til munke-ordinasjon

Å konvertere til buddhismen er ikke spesielt komplisert, men for de som ønsker å bli et medlem av kollegiet i en munke- og nonne orden er det en langt lengere prosess og ofte ikke noen enkel avgjørelse å ta. Som munk eller nonne i Sotozen orden bør det tenkes langt frem. I noen buddhistiske kulturer kan man være munk eller nonne for en kortere periode. Dette ligger ikke til vår tradisjon og selv om vi ikke, etter norsk lov, ikke kan kreve eller forlange livslang tilhørighet er ordinasjonen starten på et studieløp og et virke. Mange har et romantisk inntrykk av livet og studiene i våre klostre, men vi som har gått den veien vet at det kun er hardt arbeid.


For Steffen er postulatet (prøvetiden) over ved ordinasjonen som finner sted i slutten av januar. Så venter noen års novisiat før han kan bytte den sorte kappen og kragen med safrangult. Om han etter hvert velger profesjonsstudiet og blir buddhistprest eller spesialiststudiet som leder frem til mester i ett eller flere fagemner vil tiden vise. Å bli munk eller nonne i Sotozen orden betyr ikke bare forpliktelser, men også forsakelser. Det er ting vi som brødre og søstre skal avholde oss fra, avstå fra og gi avkall på.
Før søknad om ordinasjon kan leveres og godtas er det nødvendig å ha klart for seg hva supplikanten ønsker med ordinasjonen. I tillegg til studie- og tjenesteplikt er det viktig at vi som brødre og søstre i Dharma blir en ressurs for ordenen. For å omskrive president John F. Kennedys kjente ord: «Ikke spør hva ordenen kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for ordenen».
Tid for ordinasjon og munkenavn er bestemt og forkynt for kollegiet i konvent. Vi gleder oss over at ordenen vokser. Rekordmange rundt omkring i Norge valgte å støtte oss med et medlemskap i fjor. Vi håper at enda flere vi støtte vårt arbeid og vår visjon i jubileumsåret 2017.
http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/
Med vennlig hilsen

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284