Den Norske Sotozen Buddhistorden

Den 8. stilledagen 12. desember

Disse dagene har vi avsluttet med høymesse til ære for Siddhartas oppvåkning. Etter zazen var det klart for messe som innledes med klokkeslag. Vår nyutdannede buddhistprest søster Anjun, assistert av broder Såzen og Kandå, officierte og innledet med inngangsord. Dernest ble høyoffer og prostrasjoner utført. I denne messens liturgi leses tekstene Hjertesutra og Relativ og absolutt like. Etter en liten tale av broder Såzen ble messen avsluttet med lovsangen: O hellig er ditt visdoms lys.

I talen ble det trukket frem tre sentrale ting når vi ærer Buddha på denne dagen.
1) Buddha gav oss det vi på japansk kaller «zazen» en metode for sittende meditasjon for å få klarhet i Zen – oppmerksomt nærvær (Sati). Dette fører til:
2) Samadhi – oppvåkning. Som når en lykt tennes i et mørkt rom «ser» vi det som er der, vi ser vår egen Buddha-natur. Dette fører så til:
3) Dharma – Den sanne lære som forteller oss hvordan ting henger sammen, i oss selv og verden utenfor oss selv. En lære som advarer mot å stille kulturer, tradisjoner, raser, kjønn og religioner opp mot hverandre. En lære som handler om fred, forståelse og tilfredshet.

Teksten til lovsang nr. 3 - O hellig er din visdoms lys

På denne åttende dagen en desember natt
I Magadha under et piltre, Siddharta Gotama søkte ly
Han oppgav alt for der på himmelen en stjerne skue
Med ett der i sitt sinn all lidelse opphøre

I mange år han vandret for å visdom finne
Her i denne natt han oppvåkne, O store Herre, en Buddha
Til Varanasi for sin praktfulle dharma tale
Fra denne gledens dag O se en Buddha er i blant oss

Vis oss den sanne vei, nå i glede leve
Må vi med alle her på jorden, så som Herren oppvåkne,
O hellig er din visdoms dharma, vis oss vei.
La det lyse klart så vi kan se og følge Herren

En lovsangbok med tekster og notasjon sammen med en cd publiseres i jubileumsåret 2017.

Takk til alle som har fulgt oss disse åtte stilledagene og til dere som var med på kveldens messe etterfulgt av en koselig stund med te, brownies og jordbær.
Med dette ønsker vi dere alle en fredfull og hyggelig førjulstid.

Støtt oss gjerne med et medlemskap.
http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284