Den Norske Sotozen Buddhistorden

6. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 6. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Ansvar» og i dyp medfølelse sendes våre varme tanker til de som har mistet sine kjære i siste dagers knivdrap.

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Slik som en mor er villig til å risikere livet for å beskytte sitt eneste barn, slik bør dere med et uendelig hjerterom, vise glede for alt som lever. Se at de som følger den edle forskrift, som er rene i sitt hjerte og ser tingene slik som de er. For de er fri fra alt begjær, og skal ikke lenger gjenfødes i denne verden.

Tre vers fra Dhammapada
Vers 94
«Den som har tøylet sine sanser som en kusk har temmet sine hester, som ikke lenger er hovmodig, grisk og har uhederlige hensikter, - se selv gudene hedrer et slikt menneske.»
Vers 105
«For et menneske som har temmet sitt sinn og som alltid ferdes med besindighet, har en seier som verken engler, guder eller demoner kan gjøre skam på.»
Vers 160
«Du er din egen frelser, for hvilken annen frelser finnes vel? For den som helt og fullt har temmet seg selv, har funnet en frelse som er vanskelig å få tak i.»
Vers 166


«Det er beundringsverdig å tenke på andres ve og vel, men forglem ikke ditt eget. Den som forstår hva som er godt for en selv, er sine egne plikter bevisst og utfører dem med tilfredshet.»

Vi praktiserer zazen
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
og leser zenmester Dogens tekst: Man zazen tilråde.

Alt vel!
Hilsen søster Yunen

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284