Den Norske Sotozen Buddhistorden

5. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 5. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Likeverd» og skal huske at Buddha var tydelig på at der ikke finnes noen forskjell på kvinner, menn, munker eller nonner. Dette praktiseres dessverre noe forskjellig i ulike buddhistiske kulturer eller tradisjoner. At alle mennesker er like mye verdt og har en buddha-natur betyr at det er et likeverd også mellom de som er flinke, innovative og produktive, og de som har en nedsatt funksjonsevne eller utviklingshemning, eller om vi bruker betegnelser om homofile eller heterofile.

Likeverd betyr ikke at vi er like eller skal behandles likt. Å være en Buddha er å «se» tingene akkurat slik som de er og ikke gjennom øyne som er farget av gitte ideer, preferanser eller ideologier.

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Ikke la noe liv eller noe menneske være glemt, om de er sterke eller svake, høye, middels høye eller lave, tykke eller tynne. Om de kan sees eller ikke, bor nær oss eller langt i fra, om de lever eller om de venter på å fødes, måtte fred være i og med dem alle.»

Tre vers fra Dhammapada
Vers 20
«Om noen kan sitere om kun én tekst fra skriften, men lever etter Buddhas ord, har seiret over grådighet, hat og forvirring. Han vet at med et sinn som er fritt og ikke fester seg til noen ting, verken nå eller siden, får dele frukter av et ærverdig liv»
Vers 40
«Vit at vårt legeme er skjørt som ei krukke, styrk ditt sinn som en mur befester en by. Stå imot ondskapen med visdommens våpen. Hegn om din seier, ikke la deg tynge ved noe.»
Vers 158


«Først er det viktig selv å forstå hva som er rett, dernest kan du rettlede andre. For et slikt vist menneske vil ingen kalle for uanstendig.»

Vi praktiserer zazen
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
og leser zenmester Dogens tekst: Man zazen tilråde.

Alt vel! Hilsen broder Bokudå

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284