Den Norske Sotozen Buddhistorden

4. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 4. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Aktverdighet»

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Ikke gjør noe som de forstandige vil kunne kritisere, men ha tanke for det som gir trygghet og glede. Måtte alle mennesker leve i harmoni og i lykksalighet.

Fire vers fra Dhammapada
Vers 217
«Den som er rettskaffen, vis og kjenner læren, han vet hva som er sant og holder rent i eget hus. En slik man blir elsket av alle.»
Vers 223
«Med kjærlighet overvinnes den vrede, som ondskap beseires med godgjørenhet.
Med gavmildhet overvinnes den gjerrige, slik som sannheten beseirer den løgnaktige.»
Vers 234
«Den vise vokter dine handlinger, han vokter sine ord som han vokter sine tanker. Se at den som kalles vis, i sannhet er herre over kropp og sinn.»
Vers 194
«Lykke er at en Buddha er født. Lykke er Dhamma, den sanne læres ord. Lykke er et harmonisk fellesskap. Lykke er et handlekraftig fellesskap.»

Vi praktiserer zazen
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
og leser zenmester Dogens tekst: Man zazen tilråde.

Alt vel!
Hilsen broder Kakudå

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284